Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 6 Ensemble spel

Skapad 2016-09-16 11:13 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vi lär oss spela tillsammans. Tidsperiod: v.36 2011 - v.43 Utvärdering : v 43
Grundskola 5 Musik

Innehåll

Kunskapskrav

Delta i en enkel ensemble där du utövar ditt instrument i samklang med övriga deltagare i ensembeln.

Bedömningens inriktning

Gitarr: Jag kommer att bedöma din förmåga att greppa rätt ackord och samtidigt slå an strängarna i rätt rytm och tillsammans med de övriga i gruppen. Bas: Jag kommer att bedöma din förmåga att greppa basen och slå an strängen i rätt rytm och tillsammans med de övriga i gruppen. Piano: Jag kommer att bedöma din förmåga att ta ett treklangsackord med högerhanden och samtidigt kompa grundtonen med vänster hand. Trummor: Jag kommer att bedöma din förmåga att hålla takten och kompa tillsammans med de övriga i gruppen. Jag kommer även bedöma din förmåga att spela ett fungerande intro / outro till den låt vi spelar.

Tolkade och konkretiserade mål:

Du ska kunna spela och växla mellan olika ackord ensam och tillsammans med andra. Du ska förstå hur olika toner samverkar i ackord och melodier.

Förmågor och färdigheter att utveckla och bedöma:

Du ska visa att du kan ta ansvar för att träna in de ackord som används i vald låt och försöka förstå hur tonerna samverkar i ackord. Du ska visa att du kan spela rytmiskt och i rätt följd, ensam men även tillsammans med övriga i gruppen. v. 35 - 43: Ackord: A-dur, D-dur, E-dur. Vald sång: "Macken".

Vad ska vi arbeta med, hur ska vi arbeta och varför ska vi arbeta med detta:

Vi kommer att öva alla instrument i slöjdgrupperna. Vi börjar med gitarr. Vi kommer att träna på ackordföljden A-dur, D-dur och E-dur. Efter tre veckor börjar vi spela trummor i cirkel, där ni får turas om att sitta bakom trumsetet medan vi övar tekniken på en stol. Därefter lägger vi till bas och piano. Vi kommer att byta instrument med varandra flera gånger under varje lektion så att alla får tillfälle att prova alla instrument. Jag kommer att hjälpa er att hitta rätt teknik. Ni kommer att få instruktionsblad som är enkla att följa.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik år 5

Ej visat förmåga
Visar förmåga
Visar god förmåga
Ny nivå
Förmåga att ta ansvar för eget musicerande.
Du följer instruktioner och lär dig grunder på olika instrument.
Du är uppmärksam och förberedd i spel tillsammans med andra.
Förmåga att spela på instrument.
Du spelar grunderna på rytm-, melodi- och ackordinstrument.
Du ackompanjerar och visar följsamhet på ett instrument tillsammans med andra.
Förmåga att skapa musik tillsammans med andra
Du medverkar aktivt i gruppen och kommer med förslag till hur en melodi kan klinga till den givna ackordslingan.
Du visar kreativitet och kunnande om ackordens inbördes toner samt förmåga att tonsätta en melodi utifrån givna förutsättningar. (Ackorden)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: