Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet - en introduktion till biologiämnet

Skapad 2016-09-16 11:18 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Inledande biologi , HAVET
Grundskola 7 Biologi
I detta arbetsområde kommer du att få en introduktion till biologiämnet. Vi kommer att tala om vad som kännetecknar levande varelser och sedan arbeta mer med organismer som lever i havet. Du kommer att få prova på att använda olika arbetsmetoder inom biologin.

Innehåll

Mål

•Utveckla kunskap om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen. •Genomföra systematiska undersökningar i biologi •Utveckla förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen.

Centralt innehåll

•Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin. •Ekosystems energiflöde och fotosyntes. Lokala ekosystem och hur de kan undersökas •Experiment. Dokumentation av undersökningar.

Arbetsgång

Genomgångar och diskussioner
Laborationer. Ni får lära er att använda lupp, stereolupp, ljusmikroskop, flora och fauna.
Dokumentation, dvs. labredogörelser där du beskriver och visar vad du gjort..

Vad skall bedömas

Din förmåga att genomföra undersökningar och dokumentera dina resultat.

Din kunskap om biologiska sammanhang och din förmåga att beskriva och förklara dessa med hjälp av biologins begrepp, modeller och teorier

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: