Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De nordiska länderna!

Skapad 2016-09-16 11:28 i Stureskolan Hedemora
Geografi - Norden år 5
Grundskola 5 Geografi
Nu ska du få lära dig mer om de nordiska länderna.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Målet är att du ska :

 • förstå hur och varför naturen i Nordens länder ser ut som de gör
 • känna till ländernas naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen
 • veta var de flesta i befolkningen i de olika nordiska länderna bor .
 • kunna namn och läge på orter, huvudstäder, berg, hav och vatten i Norden.
 • kunna läsa av, tolka kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • kunna vissa centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • känna till människors levnadsvillkor, t.ex. tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser  i de olika länderna.

 

 

Bedömning

Beskriv vad som skall bedömas i elevens arbete:

Dina kunskaper om:
naturen i Nordens länder.
sambanden mellan ländernas naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Nordens namngeografi

Hur du:
använder geografiska begrepp och hur du kan undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor.


- Du visar dina kunskaper genom att berätta och beskriva, muntligt och skriftligt.

Undervisning

Vi kommer att:
använda oss av läromedlet "Geografi - Norden" Puls. Både textboken och arbetsboken.

Vi kommer också att se på film och få följa med på resor i Norden.

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

 

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: