Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sländan Ht 2016

Skapad 2016-09-16 13:09 i Varekils förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi kommer att arbeta med Nalletema i sång, lek och skapande.

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Här får du tankestöd:

Beskriv barnens intressen, här tänker du/ni utifrån gruppens behov och pedagogens ansvar.

 • (Ingen information av känslig art, allmänt hållen)
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu?
 • Vad kan/vet barnen om detta?
 • Speciella behov att ta hänsyn till?
 • Intressen?
 • Intervjuer?
 • Observationer?
 • Verksamhetens utvecklingsbehov
 • Material och miljöer

Vi arbetar för att lära känna varandra och få ihop gruppen. Vi skolar in barn och anpassar miljön på avdelningen för yngre åldrar.

Vi har sett att barnen visat intresse för gosedjur och vi tänker arbeta vidare med det i ett Nalletema. I temat får vi in kompisrelationer,

grupp-och jag utveckling, sång och lek, skapande, matematik. 

Vi har sett att vi med gruppen behöver utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och hantera konflikter. utveckla språket.

Vi följer upp barnens intressen och önskemål genom att vara lyhörda och observera.

Verksamheten har kommit in i en ny fas nu där lärandet inriktats mot yngre och äldre åldrar där vi redan anpassat en del efter behoven.

 

 

Våra mål: Vart ska vi?

 • Läroplansmålen
 • Vilka effekter vill vi se?  Varför?
 • Målkriterier - utveckling pågår när ...

Mål:

Vi ska skapa glädje och trygghet.

Effekter: Trygga barn utvecklas.

 

Mål:

Utveckla sin matematiska förmåga och utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning.

Effekter:

Målkriterier: Barnen visar förståelse för att ramsräkna och rumsuppfattning.

Mål:

Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och olika begrepp.

Effekter: Stärker barnets självkänsla.

Målkriterier:

Kunna kommunicera genom tal och tecken.

Mål:

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra.

Effekt:

Målkriterier:

Visa omsorg för varandra när någon är ledsen.

 

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Här får du tankestöd:

 • Arbetssätt:
 • Vi observerar och iakttar barnen.
 • Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.
 • Vi använder oss av  inne- och utemiljön och våra närområden.
 • Genomförande:
 • Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor
 • Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni arbetar med t.ex. hjärtestunder, miniröris, sagopåse etc. 
 • Pedagogens medforskande förhållningssätt
 • Dokumentationsmetoder

Vi ska arbeta mot våra mål genom ett Nalle-tema.

Vi använder oss av Maria Haellquist och Helene Herngrens bok "Att arbeta med nallar och gosedjur".

Vi kommer arbeta på ett lustfyllt sätt och skapa en trygg miljö och stärka gruppkänslan. Det gör vi genom sång,lek och rörelse.

Vi utvecklar barnens matematiska och språkliga förmåga genom lekar, sång, aktiviteter.

Vi ska fota och dokumentera barnens utveckling i Unikum. Vi ska använda oss av väggdokumentation.

 

 

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Här får du tankestöd:

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet.

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Här kan ni sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: