Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider sv år 6

Skapad 2016-09-16 13:13 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
LPP Prima svår 6 Årstider
Grundskola 6 Svenska
När hösten kommer smygande somnar träden inom kort. Löven fylls med färger, men vissnar sakta bort. Ute i trädgården blir gräset brunt och platt. Dagarna bli korta, kvällen blir till natt. Istället sitter vi inne, vi kryper tätt intill. Att sova hela hösten, är det enda som jag vill. (Prima sv 6 s 26)

Innehåll

Under fem veckor kommer du att arbeta med och bli bedömd på följande kunskapskrav:

SAMTALA

  • Kunna göra en muntlig redogörelse med tydlig inledning och avslutning, med hjälp av stödord. Du kommer att få berätta muntligt för gruppen  både fakta som du inhämtar från boken, men även redogöra för hur du firar någon högtid.
  • Kunna samtala om ett givet ämne. Du kommer att få givna ämnen från boken att redovisa om inför gruppen.

LÄSA

  • Kunna läsa olika typer av texter. Du kommer att arbeta med olika typer av texter som du hämtar dina uppgifter från till dina redovisningar.
  • Kunna använda olika lässtrategier. Du kommer att träna på att läsa olika typer av texter, främst faktatexter i detta området.

SKRIVA

  • Kunna skriva olika typer av texter (berättande text med miljöbeskrivning). Du kommer att skriva en text som ska innehålla miljöbeskrivningar.
  • Kunna värdera olika källor och skriva en egen faktatext. Du kommer att arbeta med olika typer av texter för att samla den information du behöver för att göra uppgifterna.
  • Kunna bearbeta och förbättra texter efter respons. När du har skrivit och redovisat dina texter och redogörelser kommer du att få respons på din insats. Därefter ska du bearbeta dina texter. Du kommer även att ge andra elever i gruppen respons på sina texter.
  • Kunna använda regler för språkriktighet. I all text du skriver kommer du att träna på att stava rätt, använda skiljetecken och stor bokstav och använda korrekt meningsbyggnad.

 

Uppgifter

  • Årstider v 38-42

Matriser

Sv
Svenska 4-6

E
C
A
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Budskap & upplevelse
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat. .
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Berättande texter
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Sammanställningar
Du kan sätta ihop information från olika källor och använder enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använder utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använder välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Kombinera text & annan estetik
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Samtala
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: