Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete, Pengar, Politik

Skapad 2016-09-16 13:35 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Hur fungerar det med arbete, pengar och politik i vårt samhälle idag - och lite om hur det fungerade förr.

Innehåll

1. Syfte 

Lgr11
- Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
- Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
- Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
- Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 
- Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
Syfte

 

 

2. Kursplanemål

 

Sh 4-6

 - Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
- Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och    fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

- I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

- Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

- Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

 

 3. Konkretiserade mål

- Vi tittar på olika strukturer i samhället: Sociala, politiska och ekonomiska. Du visar att du lärt dig i stora drag hur samhället styrs, vilka lagar som är viktiga när man arbetar och hur samhällets olika tjänster och uppdrag finansieras.

- När du förklarar och beskriver hur samhället fungerar använder du dig av viktiga ord och begrepp:

Pengar: byteshandel, stten, skatt, kommun, budget, utbud, efterfrågan, offentlig sektor

Arbete: varor, tjänster, arbetstagare, konsumtion, konsumera, produktion, producera, arbetsgivare, fackförening

Politik: demokrati, grundlagar, statschef, regering, riksdag, styra, representera

 

 

 4. Bedömning

Du tränar och visar vad du lärt dig genom att vara aktiv på lektionerna, delta i ett grupparbete och redovisa det samt genomföra det muntliga, individuella provet.

 5. Undervisning:

Du skaffar dig en grundläggande kunskap genom att lyssna aktivt på gemensamma genomgångar. Studerar/läsa faktatexter, er filmer och arbeta med olika frågor. 

Du väljer ett område att fördjupa dig i genom att göra en plansch som du sen redovisar tillsammans med din grupp.

Filmer, och andra texter.

 

5. Undervisning

Sh 4-6

- Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

- Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
- Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

- Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

- Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.- Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: