👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 5 Musik HT 17 populärmusik -blues rock

Skapad 2016-09-16 13:46 i Spekerödskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi kommer under ht att jobba med populärmusikens historia och då fördjupa oss i blues och hur den utvecklades till rock´n´roll. Vi kommer att lära oss om genrens historia, artister, karaktärsdrag och typiska instrument. Vi kommer både sjunga och musicera tillsammans.

Innehåll

musiklektionens upplägg:

 • sång med trumkomp ( här får vi mötas i gemensam sång och träna fyrkomp på trummor)
 • presentation ( eleverna har varsin vecka där de presenterar en artist och låt - vi tränar på att reflektera kring en musikupplevelse.)
 • arbetsområdet ( här lägger vi mest tid och jobbar på olika sätt för att ta oss mot målet)
 • musikbubblan ( i musikbubblan reflekterar vi kring VAD har vi lärt oss idag och HUR har vi lärt oss detta och VILKA förmågor har vi tränat samt VARFÖR ska vi lära oss detta)
 • avslut ( som avslutning kan vi ibland ha massage till lugn musik eller så använder vi oss utav "exit-ticet". "exit-ticet" innebär att varje elev får en kort fråga om något som vi har gått igenom på lektionen och när man har svarat så får man gå från lektionen! 

 

Vad ska vi göra:

 • Vi kommer under ht 2017 att jobba med populärmusikens historia och då fördjupa oss i blues och rock´n´roll. Vi kommer att lära oss om genrens historia, artister, karaktärsdrag och typiska instrument. Vi kommer att spela bluestolvan och improvisera till denna. Vi kommer att testa "call and respons" där vi kommunicerar med varandra genom toner. Vi kommer spela en enkel melodi på piano/gitarr och vi kommer även lära oss ett fyrkomp på trummor. Du kommer också att möta olika musikaliska begrepp såsom intro, outro, takt, puls, rytm, 

 

 • Hur ska vi göra detta:

genom...

 • Lärarledda genomgångar med text, bild, film och lyssningsexempel
 • Egen/gemensam övning  på piano och gitarr
 • kahoot/ exit ticet

 

Förmågor som tränas:

 • Spela melodistämma
 • ackordspel 
 • Kunna urskilja karaktärsdrag ur blues och rock´n´roll genren 
 • Analysera och reflektera kring blues och rock´n´roll samt egna musikupplevelser

 

Målet med arbetsområdet är:

 • Kunna spela en enkel melodi på antingen piano eller gitarr
 • testa improvisation och call and respons
 • veta hur ackorden C, F & G ser ut på ett piano/gitarr samt kunna spela dem 
 • Kunna ge exempel på artister, låtar, instrument och karaktärsdrag från blues och rock´n´roll genren.
 • förstå musiken i ett sammanhang 
 • kunna förstå och använda musikaliska begrepp (takt, ackord, puls, repris, taktart, intro, outro, hastighetsbeteckningar, svagt, starkt...)
 • kunna använda din röst i gemensam sång
 • kunna spela ett enkelt trummkomp 

 

Bedömning

Bedömningen sker utifrån hur eleven arbetar och resonerar under lektionerna.

Bedömningen är formativ.

 

 

Har du tappat bort din uppgift "veckans låt" så kan du ladda ner den här under fliken uppgifter.

 

Uppgifter

 • veckans låt åk 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Mu år 4-6

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
leven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska instrument
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
essutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.