Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fredsdagen

Skapad 2016-09-16 14:14 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska Idrott och hälsa Musik SO (år 1-3)
Vi arbetar i tvärgrupper 0-4 kring FN och barnkonventionen. Faddrar och fadderbarn får möjlighet att lära känna varandra och samarbeta.

Innehåll

Vi arbetar i tvärgrupper 0-4 kring FN och barnkonventionen. Faddrar och fadderbarn får möjlighet att lära känna varandra och samarbeta. De äldre barn leder lekar på temat gemenskap och samarbete.

Vi inleder med att titta på en film om FN. Elever får sedan skriva ned vad de hade velat jobba för om de hade varit anställda på FN. De får motivera varför just den artikeln i barnkonventionen var viktig för dem. Under temadagen onsdagen den 21/9 kommer eleverna att läsa en saga för de yngre eleverna med koppling till FNs barnkonvention med efterföljande diskussioner. 

Vi avslutar temaarbetet med sång och lek.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: