Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematisk kvalitetsarbete ht-16 Skölden kund

Skapad 2016-09-16 15:10 i Pysslingen Förskolor Knatteborgen Pysslingen
Förskola
Vi vill öka vårdnadshavarnas delaktighet i sitt eget barns lärande genom att bli mer delaktiga i verktyget UNIKUM.

Innehåll

Mål

 • Öka vårdnadshavarnas upplevelse av delaktighet i sitt eget barns lärande.

Målkriterier

 • Att alla vårdnadshavare är aktiva på UNIKUM.

Aktiviteter

 • Kontinuerlig uppdatering av lärloggen för varje barn. (ca en gång i månaden)
 • Pedagogerna är aktiva i UNIKUM och påvisar att information samt deras barns lärande sker i blogg (gruppen) och lärlogg (enskilda barnet).
 • På höstens föräldramöte, informerar pedagogerna vårdnadshavarna om UNIKUM och visar på att de kan följa sitt barns lärande via UNIKUM.

Kopplingar till läroplanen

 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: