Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning på olika sätt

Skapad 2016-09-16 15:14 i Hamburgsundskolan Tanum
Vi jobbar med taluppfattning och räkning. Området berör stora tal (till viss del potenser), decimaltal, överslag/avrundning och aritmetik.
Grundskola 5 Matematik
Under början av höstterminen (fram till vecka 41) kommer vi att jobba med taluppfattning och räkning på matematiklektionerna. Du kommer få lära dig mer om riktigt stora tal, decimaltal, överslagsräkning, avrundning samt hur man räknar med de olika räknesätten.

Innehåll

Förmågorna

Under det här området kommer du att träna följande förmågor:

- problemlösningsförmågan

- begreppsförmågan

- Metodförmågan

- Kommunikations- och resonemangsförmågan

Centralt innehåll

Under det här området kommer vi att arbeta på ett varierat sätt. Du kommer att få arbeta både ensam, tillsammans i par och i större grupper (EPA-meoden). Du kommer att arbeta med viss färdighetsträning, med problemlösning och med ett större projekt där du får ta mycket eget ansvar. Du kommer även att få spela mattespel, göra ute-matte och konstruera egna uppgifter som kompisarna får lösa. Vi kommer både skriva, räkna och rita.

Bedömning

Du kommer bedömmas hur väl du har uppnått de olika förmågorna i kunkskapskraven. Bedömning sker på lektioner kontinuerligt, vid samtal, redovisningar, projektarbeten och vid test/prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: