Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematisk kvalitetsarbete ht-16 Skölden Lärande

Skapad 2016-09-16 15:26 i Pysslingen Förskolor Knatteborgen Pysslingen
Förskola
Vi vill att den didaktiska lärmiljön ska vara organiserad och utformad så att varje barn kan utvecklas efter sin förmåga.

Innehåll

Mål

 • Den didaktiska lärmiljön ska vara organiserad så att varje barn kan utvecklas efter sin förmåga.

Målkriterier

 • Miljön förändras och är flexibel under läsåret
 • Miljön ska utgå från barnens intressen.
 • Materialet ska vara tillgänglig, laborativt och utmanande för barnen.
 • Lärloggar och dagbloggar ska påvisa lärmiljöns betydelse för barnens förändrade lärande.

Aktiviteter

 • Bygga upp miljön i ”hörnor” efter läroplanen och barnens intressen.
 • Regelbundna observationer kring vad barnen säger och är upptagna av. Delge på avdelningsmötena. Introducera fyrspalten.

Kopplingar till läroplanen

 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: