Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för åk 3

Skapad 2016-09-16 15:44 i Tanum
En planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska
Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna i svenska för att nå kunskapskraven.

Innehåll

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11 Syfte

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på läsförståelse, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

syfte

Lärande mål

Du ska kunna:

Återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt. Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Skriva läsligt för hand och på dator.

Läsa med flyt.

Stava vanligt förekommande ord. Skriva olika typer av texter som tex berättande texter med tydlig inledning, handling och slut. Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Undervisning

Vi samtalar, diskuterar och reder ut svåra ord i varje kapitel i "Nyckeln till skatten".

Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar.

Vi läser tyst och efterarbetar boken genom att svara på olika frågor kring bokens innehåll.

Vi skriver olika typer av texter, tex berättande texter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev. Vi skriver på iPad och för hand. Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Vi presenterar och återberättar böcker vi läst för varandra.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

läsa elevnära texter med flyt. Förstå innehållet i det du läser och att du kan återberätta det. Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer. Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.

skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Skriva, läsa och förstå för åldern anpassade faktatexter tex.

kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser. Använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Skriva med tydlig handstil och skriva på ipad.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: