Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2016-09-16 16:08 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Under år 1 kommer eleverna att få utveckla sitt tal- och skriftspråk. Vi kommer att uppmuntra elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen vill vi stimulera elevernas förmåga att skapa egna texter enskilt och tillsammans med andra.
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket.
Det centrala innehållet i undervisningen är:

 

Arbetssätt och undervisning

Detta arbetar vi med under läsåret.

- Repetition av Bornholmsmodellen.
- En bokstav och dess ljud presenteras per vecka. Barnet tränar sedan att koppla rätt ljud till rätt bokstav samt att skriva bokstaven korrekt, arbeta i Den magiska kulan (förlag Natur och Kultur), läsa småböcker och sjunga bokstavssånger.
- Arbete med pedagogiska appar på i-pad.
- Träning av ordbilder så att vanligt förekommande ord kan direktavläsas.
- Läsläxa - Den magiska kulan.
- Läsförståelse utifrån materialet En läsande klass.
- Träna vad en mening är, öva på skiljetecken.
- Lyssna på högläsning, som sagor och delta i diskussioner om vad boken handlar om samt återberätta innehållet.
- Alfabetet
- Göra en muntlig framställning

Undervisningen är grundad i att "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga" (Kap 1 sid 9 ur Lgr 11)

Eleverna får därmed träna sina kunskaper att "använda det svenska språket i tal och skrift..." (Kap 2 sid13 ur Lgr 11)

 

 

Visa vad du lärt dig

Bokstavskontroll (namn, ljud samt skrivregler).
Läskontroll av småord.
Exempeltext för godtagbar läsnivå vid läsårets slut.

Tidsram

Arbetet pågår under läsåret i år 1.

Bedömning

Enligt Skolverkets bedömningsmaterial.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: