Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 1 kap.2 Prima matematik

Skapad 2016-09-16 16:29 i Kristdalaskolan Oskarshamn
addition 0-5, talen 6,7 och 8, dubbelt
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Kursplan i ämnet

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Från det centrala innehållet arbetar vi med:

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar mycket laborativit i halvklass med:

 • naturliga tal, hur de kan delas, antal och ordning.
 • begreppen addition och summa.
 • berättar, skriver och ritar räknehändelse.
 • dubbelt och hälften.
 • addition i talområdet 0-5.

Vi diskuterar och visar hur vi tänker. Vi pratar om begreppen adderar, summa, dubbelt och hälften.

Vi arbetar också med stenciler, lär oss hur man formar siffrorna 6-8 och arbetar med kap.2 i Prima matematik.

I matematikundervisningen använder vi oss både av ett historiskt och ett internationellt perspektiv.

Visa vad du lärt dig

Du ska visa att du kan:

räkna och skriva siffran 6-8. räkna rätt antal till rätt siffra. dela upp talen 6-8. begreppen dubbelt,hälften,addition och summa. Addition inom 0-5.

Tidsram

v. 38- 41

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att på egen hand lösa uppgifterna i Diagnos 2.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: