Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1-2

Skapad 2016-09-16 17:48 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola F – 2

Innehåll

Mål att sträva mot:

Konkreta mål:

Målet med musiken är att:

 • kunna delta i gemensam sång
 • kunna spela på rytminstrument tillsammans med andra
 • kunna lyssna aktivt på musik och prata om det du lyssnat på
 • kunna göra rörelser till musik
 • kunna dansa en enkel dans tillsammans med andra

Detta kommer vi att göra:

 • vi lär oss sånger på svenska och engelska
 • vi pratar om sångernas innehåll, tempo och musikstil
 • vi övar oss på rytm, takt, puls och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa takten, röra på oss och dansa
 • vi målar till musik

Detta kommer vi att bedöma

Jag vet att du kan när du:

 • sjunger tillsammans med andra
 • spelar på rytminstrument tillsammans med andra
 • kan prata om musik du lyssnat på
 • kan göra rörelserna till en rörelsesång
 • kan dansa en enkel dans

Matriser

Bedömningsmatris - Musik

MUSIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SJUNGA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Deltar i sångmoment i undervisningen. Har behov av handledning.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Genomför momenten utifrån instruktioner.
Sjunger i mindre grupp eller enskilt, med en eller flera stämmor. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna sångförmågan.
Sjunger på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Sjunger självständigt och anpassar sången till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
SPELA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Spelar med rytminstrument Kan spela utifrån tydliga instruktioner. Har behov av handledning.
Genomför momenten efter instruktioner.
Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna spelförmågan.
Spelar självständigt och anpassar musicerandet till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
SKAPANDE
använda sig av musik som personligt uttrycksmedel – individuellt och tillsammans med andra.
Använder musik för att uttrycka sig eller förstärka ett budskap. Väljer metod och uttrycksform med handledning.
Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande för att uttrycka sig. Sätter sin egen prägel på andras idéer.
Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper.
Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande och improvisation på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i olika sammanhang. Använder musiken som ett personligt uttrycksmedel i eget skapande
SAMARBETE, SAMSPEL
Arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: