Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlingen ur ett likabehandlingsperspektiv.

Skapad 2016-09-16 23:38 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi har valt att belysa vår samling i vårt likabehandlingsarbete därför att vi i denna har som mål att alla ska känna sig viktiga för gruppen och att alla ska känna att de är bra som de är och "tål att tittas på".

Innehåll

Detta vill vi utveckla:

Vi vill att alla barn ska känna att de är värdefulla och sedda. Vi vill förmedla till alla barn att de tål att ses på och alla har något att bidra med till oss andra i gruppen, och att vi i gruppen är viktiga för varandra.

Så här ska det gå till:

Vi har en rutin vid samlingen med samlingssånger med rörelser som i texten litegrann berör att vi alla är viktiga för varandra och hur man ska vara mot varandra.

Vi har också en tavla med bilder på alla barnen som de själv sätter upp efter förmåga. Vi pratar då också om var de barn och vuxna är/gör som inte kommer till förskolan under dagen.

Barnen har sin egen bestämda plats att sitta på med foto på sig själv för att förstärka att vi är en grupp och det syns tydligt om något barn fattas.

Vi berättar mycket sagor och sjunger sånger som barnen är delaktiga i på olika sätt, så mycket som de känner sig bekväma med.

Vi använder så mycket tecken vi kan under hela samlingen för att förstärka talet så att så många som möjligt förstår och "hänger med".

Detta upplever vi också vara positivt för barnens språkutveckling.

I samlingen bjuds barnen också på frukt, och vi är måna om att förmedla att alla ska få möjligheten att ta och att man får vänta på sin tur ibland och ibland kan det vara barnets tur att man få ta först.

Alla får en stund med riktad uppmärksamhet.

161115: Vi gör en julkalendergran tillsammans av papperstallrikar som alla barn som vill får måla. Tillsammans bygger vi sen en gran av detta som vi ska använda som ett slags julkalender. Med detta vill vi visa att vi kan tillsammans och det blir något roligt för oss alla. Alla är med och är lika viktiga!

 

Vem ska göra detta ?

Pedagogerna som arbetar på avdelningen turas om att planera för och hålla i samlingarna. De pedagoger som inte håller i samlingen sitter tillsammans med barnen under samlingen.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Vi använder kamera och I-pad för att ta bilder som vi visar för barnen i vår bildskärm eller göra lärloggar och blogginlägg med.

Hur blev det?

Barnen tycker om att ha samling!

De sätter sig gärna på sin egen prick i samlingen, den är mycket viktig för många av barnen. Barnen är också snabba på att lägga märke till att det fattas någon kompis eller om någon råkat sätta sig fel.

Barnen tycks uppskatta de aktiviteter de erbjuds och alla sitter nu med under hela samlingen, det gjorde inte alla vid terminens början, men vi har varit tydliga med våra rutiner och visat med bilder och tecken vad som ska komma, vilket tycks ha förmedlat ett lugn och förståelse för samlingens syfte. De allra yngsta kan ha lite svårt att sitta kvar ibland, då tror vi att samlingen är lite för lång för dem eller att innehållet inte riktigt hamnat inom deras intresseområden.

Vi uppfattar det också som att barnen uppskattar att sitta ner en stund i lugn och ro under förmiddagen alla tillsammans, och få bekräftelse på att de är viktiga för andra och klarhet i vad som ska hända under förmiddagen.

Så här fin blev den gran som alla barn tillsammans målade och byggde och som vi ska använda som julkalender i år. Alla tillsammans kan  bygga något så här fint!

170131: Vi har under några veckor sedan vi fått två nya kompisar haft två mindre samlingar någon gång i veckan. Detta för att barnen ska få vara i mindre grupper och kunna "hitta sin plats i gruppen". Vi har då delat barnen i två grupper efter ålder och intresse/utveckling och kan då också på ett bra sätt ge barnen aktiviteter som på ett möter deras behov och intressen för stunden. Det har visat sig att något av de äldre barnen som är blyg, tar mer plats i samlingen då vi har uppdelat i två. Ibland har vi samlingar alla tillsammans, då för att det ska bli tydligt för alla barn att det är vi alla tillsammans som är kompisar på Smaragden.

170411: Vi har påbörjat att erbjuda de äldre barnen att ha samling för kompisarna. Vi valde att första gången erbjuda ett barn som vi är säkra på har självkänslan för att kunna klara av uppgiften och att alla tittar.

 

170512: Vi har frågat något barn till om de vill hålla i samlingen för kompisarna och detta barn såg märkbart stolt ut! Barnet visste också precis vad som "skulle" göras.

Då vi på fredagar frågar barnen var de vill ha samling och äta frukt så önskar de att sitta spontant i lekrummet på vår madrass och på golvet.

Reflektion:

Kan vi på något sätt göra barnen mer delaktiga i samlingen? Kan kanske något barn börja bjuda frukten på sina kompisar? Kan kanske något barn börja hålla i bilderna?

Detta hade kunnat ytterligare förstärka att man ska göra saker för varandra och uppskatta varandra.

Kan kanske barnen önska sånger att sjunga i samlingen?

Ska vi kanske ha delad samling ibland för de yngstas skull? Kanske kan något av de blyga äldre barnen våga ta mer plats i en mindre grupp?

Då vi ser att barnen leker lekar som vi inte vill avbryta kan vi nu "hoppa över" att ha samling ibland då barngruppen nu är trygg.

170411: Det gick väldigt bra att ett äldre barn hade samling! Barnet var lite blygt till en början, men växte snabbt med " ansvaret". På slutet verkade barnet tydligt stolt över sin uppgift och att det gick så fint🙂.

170512: Kan vi tänka att barnen är så trygga att de inte alltid behöver ha sina bestämda platser och bestämda rutiner, de känner sig delaktiga ändå? Vi upplever nu att barnen i gruppen är så trygga att de kan ha mer spontana samlingar och ibland ingen alls för att få fortsätta de lekar och aktiviteter de är upptagna med

Analys: 

Barngruppen är trygg. Barnen uppskattar varandra och har överlag ett mjukt och fint sätt mot varandra. Vi upplever också att barnen i gruppen ofta är glada och att de med kroppspråk och mimik visar att de uppskattar att vi bekräftar dem på olika sätt. Vi tycker att barnen också har börjat göra så mot varandra... (blir glada när kompisarna kommer och visar/berättar det m m).

Barnen uppskattar att bli sedda och att det finns rutiner och ramar för deras tillvaro, det skapar något slags "tidsuppfattning" för dem.

Vi ser dock att barngruppen ibland har lite olika behov i samlingssituationen. Därav två samlingar.

170512: Vi upplever nu att alla barn är trygga med olika slags samlingsstunder och hittar sin plats och känner delaktighet även om det inte alltid är samma rutiner. Vi upplever nu att barnen i gruppen är så trygga att de kan ha mer spontana samlingar och ibland ingen alls för att få fortsätta de lekar och aktiviteter de är upptagna med. Vi tycker oss se att alla. Barn i gruppen nu är trygga och att alla upplever att de är sedda på olika sätt efter deras eget behov som vi nu lärt oss att läsa av, i vår verksamhet.

Vad behöver nu utvecklas?

 • Vi vill börja med att ha två samlingar efter behov och intressen ibland.
 • Vi vill börja med att barnen som så önskar och är mogna för det ska få mer inflytande över samling, t ex hålla i den, dela ut frukt o s v.

Uppgifter

 • Likabehandlingsplan 2016-2017

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: