Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-6

Skapad 2016-09-17 13:46 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Nedan kommer en beskrivning av ämnet svenska för åk 4-6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språket är ett viktigt redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar du din identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Till eleverna

Syftet med arbetet i svenska är att du ska förbättra din förmåga att kommunicera - skriftligt och muntligt. Det betyder att du ska GÖRA DIG FÖRSTÅDD hos andra och att du ska FÖRSTÅ ANDRA när ni talar med och skriver till varandra.

Det övar du upp genom att:

 • läsa både skönlitterära texter och faktatexter
 • skriva om eller muntligt berätta om innehållet i det du har läst
 • skriva såväl skönlitterära texter som faktatexter
 • redovisa skrivandet med hjälp av stödord eller tankekarta
 • använda dig av grundläggande skrivregler och stavningsregler
 • använda ordlistan som ett naturligt redskap i skolan (böjning av ord och stavning)

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • tydligheten i dina texter - om de är uppbyggda med början, händelseförlopp och avslutning
 • om du har ett begripligt och tydligt innehåll i dina texter
 • formen i ditt skrivande (skrivregler, stavningsregler, skiljetecken)
 • din skrivförmåga (läsbarheten)
 • ditt användande av ett beskrivande språk när du skriver
 • dina redovisningar
 • hur du muntligt och skriftligt återberättar det du har läst (så att lyssnaren kan följa med i handlingen)
 • din läsförmåga (genom att lyssna på dig och ställa följdfrågor om innehållet)
 • ditt deltagande i samtal och diskussioner

Kopplingar till Lgr 11 kapitel 2 och kursplanen i ämnet svenska

Kunskapskrav i åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: