Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och livsstil år 8 Hkk

Skapad 2016-09-17 17:50 i Tunabergsskolan Uppsala
Hkk - Miljö och livsstil år 8
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Vi arbetar med att värdera våra val och handlingar och förstå hur de påverkar vår miljö. Vi lär oss vad hållbar utveckling är och vad det konkret kan innebära i vår vardag.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskrav

Du ska kunna;

 • planera och tillaga en måltid
 • genomföra uppgifter som förekommer i ett hem, t ex städning, diskning, tvätt m.m.
 • använda olika metoder i matlagning och rengöring
 • använda och hantera olika livsmedel
 • använda och hantera utrustning på ett säkert sätt, t ex redskap, matberedare,spis, ugn m.m.
 • välja tillvägagångssätt och motivera hur du tänker eller tänkte med tanke på hälsa, ekonomi och miljö
 • kunna ge omdöme om arbetsprocessen och resultatet

Undervisning

 • Vi planerar och tillagar olika maträtter och måltider.
 • Vi tar upp och diskutera det som är aktuellt i samhället rör mat.
 • Vi övar på olika metoder och olika typer av utrustning.
 • Vi beskriver och berättar om vad vi har gjort under lektionen och tänker på perspektiven hälsa, ekonomi och miljö när vi gör detta.
 • Vi övar på att hålla köket rent, hygieniskt och undanplockat.
 • Vi övar på olika rengöringsmetoder.
 • Vi lär oss hur vi kan använda livsmedel och andra varor så att det räcker längre.
 • Vi jämför olika produkter och tittar på pris och kvalitet.
 • Vi lär oss hur varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljön.

 Bedömning

Hur får du visa dina förmågor?

 • Planera och tillaga maträtter och måltider under lektionstid.
 • Hantera och lösa de praktiska situationer som kan uppstå i samband med en uppgift
 • Berätta om och beskriva sin arbetsprocess i sin bok samt även muntligt eller på annat sätt när tillgälle ges under lektionstid.
 • Motivera sina val och handlingar utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö i din bok samt även muntligt eller på annat sät när tillfälle ges under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris hkk år 7-9

Mat, måltider och hälsa

 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
E
C
A
Planera och tillaga måltider
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Metoder, livsmedel, utrustning
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Tillvägagångssätt
 • Hkk  7-9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Utvärdera
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: