Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet åk6

Skapad 2016-09-18 10:03 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Här jobbar vi med procent som vi möter i vardagen och sannolikhet att något ska hända.
Grundskola 6 Matematik
Procent är ett område du kommer att ha mycket nytta av i livet. Du har säkert redan sett annonser, skyltar, tidningsartiklar och tv-program där man använder ordet eller tecknet för procent. Att procent är så användbart beror på att det är ett sätt att jämföra delar av olika stora helheter, 5 av 10 är 50%, men 500 000 av 1 miljon är också 50% Begreppet sannolikhet möter du t.ex när du spelar olika former av spel och när du ska bedöma olika typer av chanser och risker. Du får insikt i att i lotterier är chansen att vinna alltid mindre än risken att förlora. Det finns dock en lag som säger att hälften av intäkterna från lottförsäljningen måste gå tillbaka som vinst.

Innehåll

   Syfte:

Undervisningen i matematiken ska syfta till att du som elev ska kunna

Mål:

-räkna ut hur mycket en viss procent av något är

-räkna ut rabatten på en vara

-växla mellan bråkform, decimalform och procentform

-förklara vad som menas med sannolikhet

-räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

 Begrepp som du bör kunna:

Hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans och risk

 Genomförande:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar varje vecka och arbeta med MatteDirekt, Matteborgen 6A, kapitel 2: Procent och sannolikhet. Problemlösning på egen hand och tillsammans i grupp och praktisk matte.

Vi kommer att jobba utifrån en terminsplanering där diagnoser kommer med jämna mellanrum. 

 

Extra stöd och träning kan du få på TTM och kunskapsverkstaden.

 

Med dessa program kan du träna, träna......

www.nomp.se

www.mattemastaren.se

www.webbmate.se

www.elevspel.se

www.webmath.se (inloggning får ni av mig)

 Bedömning:

Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa mig vad du kan men även fråga när du behöver hjälp att förstå och få ytterligare förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: