Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsord - känslor

Skapad 2016-09-18 10:06 i TA BORT FD Henåns skola SÄR Orust kommun
i det här arbetsområdet kommer eleverna att få öva på att uttrycka sina känslor och arbeta med hur man är en bra kamrat.
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter Kommunikation Samhällsorienterande ämnen Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att öva på att uttrycka dina känslor i samtal och genom arbete med känsloAppar och dramaövningar. Du kommer att diskutera och fundera på olika frågeställningar t.ex Vad GLÄDJE är för dig eller hur man är en bra kamrat.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med skolans värdegrunsord GLÄDJE, STOLTHET, MOD, TRYGGHET och RESPEKT. Du kommer att få i läxa att prata med dina föräldrar och skriva ner vad dessa ord betyder för just dig. Utifrån dina svar kommer vi att fortsätta prata/redovisa med bilder det var och en kommit fram till.

Vi kommer att öva på att uttrycka känslor genom drama, grimasövningar och genom arbete med KäsnloAppar som "EmoXpress"

och " Puffarna"

 • Vi kommer att prata om var i kroppen känslan sitter.
 • Vi kommer att jämföra känslor t.ex. GLAD/ARG
 • Prata om och öva på hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska göra för att göra en ledsen kompis glad.
 • Prata om och öva på hur vi ska visa respekt för varandra och ge varandra arbetsro.
 • Vi ska prata om och öva på att visa respekt för kamrater och vuxna på skolan.
 • Öva att säga nej och respekterar när kamrater säger nej.
 • Samtala om skolans regler
 • Öva tecknen för känslor och värdegrundsord
 • Öva känslouttryck på engelska 
 • Arbeta enskilt och i grupp

 

Förmågor du kommer att utveckla

Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar tankar och samtalar om känslor och värdegrund,när du gör överväganden tex funderar över rätt och fel.

Din kommunikativa förmåga utvecklar du genom samtal när du lyssnar, ställer frågor och uttrycker dina tankar. När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp

Detta kommer vi att bedöma under arbetets gång

Att du deltar aktivt på lektionerna.
Att du försöker samspela med andra.
Att du försöker respektera kamrater och vuxna.
Att du försöker respektera när kamrater säger nej.
Att du känner till någon eller några av skolans regler

Att du känner igen något eller några av skolans värdegrundsord

Att du kopplar ihop någon eller några känslor med uttryck

Att du kan tecken eller engelsk uttryck för några känslor 

 

6. Centralt innehåll- LGR 11

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: