Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2016-09-18 10:39 i Dalabergsskolan Uddevalla
En planering kring kemi och miljö. Utgår i första hand från Koll på NO åk 5 kap 5.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemi handlar om små små delar som kallas atomer. Allt på vårt jordklot är byggt av atomer. Nu ska du få möjlighet att lära dig mer om hur atomer sitter ihop med varandra, vad som händer när man sätter ihop nya atomer med varandra och mycket mer!

Innehåll

Du kommer att få utveckla dina kunskaper i kemi genom att

 • Läsa kapitel 5 i Koll på NO årskurs 5
 • Svara på frågor om texten du har läst
 • Se på filmer som förklarar och förtydligar
 • Arbeta tillsammans med andra för att ni ska kunna lära av varandra
 • Göra språkutvecklande övningar, till exempel dictogloss och hem- och expertgrupper
 • Göra laborationer där du dokumenterar i en labbrapport, tabell eller liknande
 • Träna på viktiga begrepp genom olika övningar
 • Lyssna på lärarens genomgångar där du får chansen att ställa frågor och diskutera det du lärt dig
 • Repetera och träna begrepp på Bingel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

Rubrik 1

1
2
3
Undersöka
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en färdig planering. Du hjälper till att formulera enkla frågor och planeringar som det går att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en färdig planering. Du formulerar enkla frågor och planeringar som det efter någon förbättring går att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en färdig planering. Du formulerar enkla frågor och planeringar som det går att arbeta utifrån.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Redovisa
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Materia
Du har grundläggande kunskaper om materia. Du visar det genom att ge exempel på kemiska sammanhang. När du beskriver dessa använder du några av kemins begrepp på rätt sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom kemiska sammanhang. När du beskriver dessa använder du ganska många av kemins begrepp på rätt sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag inom kemiska sammanhang. När du beskriver dessa använder du många av kemins begrepp på rätt sätt.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter inom kemi och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter inom kemi och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter inom kemi och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: