Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter och källkritik

Skapad 2016-09-18 10:40 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 Svenska
Temat för ämnesveckan i svenskämnet är tidningstexter. Vi kommer att börja med en kort historisk tillbakablick. När kom tidningar att börja användas och varför började man att ge ut tidningar? Vi ska också fundera över varifrån nyheterna kommer och vem som väljer ut nyheterna. Vidare ska vi arbeta med tidningstexters typiska uppbyggnad och innehåll. Detta kommer vi att göra både enskilt och i grupper där vi läser, skriver och analyserar olika tidningstexter.

Innehåll

Bedömning:
  • Förmågan att använda ”lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Förmågan att använda ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.”
  • Förmågan att använda ”stavningsregler och skiljetecken” på ett korrekt sätt.
  • Förmågan att ge respons på andras texter. (Lgr 11)

 

 

Kunskapskrav:
  • Eleven ska kunna göra enkla (E), utvecklade (C), eller välutvecklade (A) "muntliga redogörelser”.
  • Eleven ska kunna skriva med i huvudsak (E), relativt väl fungerande (C) eller (A) väl fungerande "anpassning till texttyp”.
  • Elevens ska kunna skriva med enkel (E), utvecklad (C) eller välutvecklad (A) ”språklig variation, textbindning, språkliga normer och strukturer”.
  • Eleven ska kunna ge enkla (E), utvecklade (C), eller välutvecklade (A), ”omdömen om texters innehåll och uppbyggnad”. (Lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: