Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 t o m v 43

Skapad 2016-09-18 12:00 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
En terminsplanering för åk 2 där materialet "Prima(med elevwebb)" och "Lyckas med problemlösning" ligger som grund.
Grundskola 2 Matematik
Vilka strategier kan jag använda när jag ska lösa ett problem? Hur visar och förklarar jag mina matematiska beräkningar med mattespråket? Det här och många andra frågor kommer vi att lägga mycket krut på för att du ska bli en säker och snabb matematiker.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • ta ansvar för ditt arbete genom att använda strategier för att skapa en god lärandemiljö.
 • använda talraden för att visa beräkningar med addition och subtraktion.
 • förklara udda och jämna tal.
 • använda tecknen <, >, =.
 • göra beräkningar med addition med ental i talområdet 0-100 (t ex 65 + 3).
 • göra beräkningar med addition med tiotal i talområdet 0-100 (t ex 65+30).
 • göra beräkningar med subtraktion med ental i talområdet 0-100 (t ex 65 - 3).
 • göra beräkningar med subtraktion med tiotal i talområdet 0-100 (65 - 30).
 • läsa, skriva och rita upp bråken 1/2, 1/3 och 1/4.
 • förstå, läsa och skriva ordningstalen (t ex första, sjätte tolfte).
 • namnen på de geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon.
 • namnen på de geometriska objekten linje, sträcka och punkt.
 • kunna använda problemlösningsstrategierna "gör det på riktigt" och "använd laborativt material".

Undervisning

Du ska få:

 • diskutera och lära dig olika strategier för var och hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på och använda olika verktyg och hjälpmedel.
 • reflektera över ditt lärande genom självvärderingar.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • repetera udda, jämna tal och tecknen <, >, och = samt ordningstalen.
 • träna på att använda talraden för att visa beräkningar med addition och subtraktion
 • träna på positionssystemet genom olika praktiska övningar så att du känner dig helt säker och på så sätt har lättare för att göra beräkningar inom talområdet 0 - 100.
 • lära dig hur du gör beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0 - 100 både med ental och hela tiotal.
 • lära dig hur bråk är uppbyggda och träna genom både praktiska, muntliga och skriftliga övningar.
 • lära dig namnen på geometriska objekten och befästa dem m hj a olika övningar.
 • lära dig samt träna på problemlösningsstrategierna "gör det på riktigt" och "använd laborativt material".

 

Bedömning:  

 Jag bedömer din förmåga i matrisen nedan.

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik åk 2 t o m v 43

Ansvar för studier och arbetsmiljö

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
Du har strategier för att skapa arbetsro och bidrar till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.

Taluppfattning och tals användning

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• använda talraden för att visa beräkningar med addition och subtraktion.
• förklara udda och jämna tal.
• använda tecknen <, >, =.
• göra beräkningar med addition med ental i talområdet 0-100 (t ex 65 + 3).
• göra beräkningar med addition med tiotal i talområdet 0-100 (t ex 65+30).
• göra beräkningar med subtraktion med ental i talområdet 0-100 (t ex 65 - 3).
• göra beräkningar med subtraktion med tiotal i talområdet 0-100 (65 - 30).
• läsa, skriva och rita upp bråken 1/2, 1/3 och 1/4.
• förstå, läsa och skriva ordningstalen (t ex första, sjätte tolfte).

Geometri

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• namnen på de geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon.
• namnen på de geometriska objekten linje, sträcka och punkt.

Problemlösning

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• kunna använda problemlösningsstrategierna "gör det på riktigt" och "använd laborativt material".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: