Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2016-09-18 12:13 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9 Svenska
V 38-41 Vi fokuserar på läsning.

Innehåll

Syftet med undervisningen

 Du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera olika txter.

 Det här ska du lära dig.

Du ska läsa enkla texter med flyt. Du kan använda metoder som fungerar bra.

Du kan förstå vad du läser. Du kan berätta om det du tycker är viktigt i texten.

Du kan diskutera budskap i texter och jämföra med något du själv varit med om.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att lära oss några grundläggande strategier för läsförståelse. 

Vi arbetar med inre bilder, textkopplingar och använder oss av läsfixarna.

Vi läser mycket både högt och enskilt. Vi får ta del av boksamtal och vi deltar i olika läsutmaningar.

Roald Dahls - Häxorna kommer att vara högläsningsbok och vi utgår ofta från den i våra textsamtal.

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Jag lyssnar på din läsning och vi diskuterar innehåll i de texter du läser.

Efter avslutad period gör vi en utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: