Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 8-9 ht 16

Skapad 2016-09-18 12:59 i Stenkulan Lerum
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

Tyska är Europas största språk och ett av de viktigaste språken i EU. Dessutom är det roligt och inte allt för svårt att lära sig. Tyskland, Österrike och Schweiz har också mycket spännande att bjuda på och lära sig om.

Viel Spass!

Innehåll

Syfte

 •  

Du ska utveckla dina kunskaper i tyska genom att läsa, lyssna, tala och skriva.Du ska även utveckla din förmåga att anpassa språket till olika situationer och använda dig av olika strategier då språket inte räcker till. Dessutom ska du utveckla dina kunskaper om de tysktalande länderna och dess kultur och traditioner.

 

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • ämnesområden som är bekanta för eleven
 • vardagliga situationer, intressen aktiviteter och händelser
 • vardagsliv och levnadssätt
 • åsikter, känslor och erfarenheter

Lyssna och läsa samt tala och skriva

 • fasta uttryck och fraser
 • olika formuleringar för att inleda och avsluta olika typer av texter samt samtal
 • samtal, dialoger och intervjuer
 • berättelser, beskrivande och instruerande texter
 • olika sätt att söka och välja texter från internet och andra medier
 • uttal, intonation, grammatik, stavning
 • språkliga strategier för att göra sig förstådd och förstå
 • språkliga strategier för att uppfatta och förstå betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter
 • språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal
 • bekräftande fraser och uttryck

Arbetssätt och innehåll

Vi arbetar bland annat med läroboken Genau 3, ser på program från UR, jobbar med texter från andra läroböcker och med olika språksidor på internet. Uppgifter och information läggs på Classroom.

Språkundervisningen kan i stora drag delas upp i färdigheterna TALA, SKRIVA, LÄSA och LYSSNA. Där till kommer även informationssökning och användandet av det egna materialet i egen produktion samt att kommentera några företeelser i målspråkslandet.

Du jobbar både individuellt och tillsammans med andra i gruppen med följande delar:

 • Berätta om dig själv, din fritid och vad du gärna gör 
 • Berätta om dig själv och din familj 
 • Berätta om vad som har hänt och vad du har gjort
 • Delta i kortare samtal och ställa enklare frågor 
 • Producera och/eller framföra dialoger som tar upp vardagssituationer så som att gå på restaurang, köpa kläder m.m., fråga efter vägen och platser i en stad, beställa biljetter m.m
 • Producera samt delta i kortare dialoger
 • Läsa och förstå texter som berör området vi jobbar med för tillfället
 • Lyssna till och förstå talad tyska som berör området som vi jobbar med för tillfället
 • Visa att du ständigt utökar ditt ordförråd
 • Kommentera några företeelser i målspråkslandet och jämföra detta med Sverige och/eller egna erfarenheter
 • Göra en egen fördjupning inom ett område och söka information på nätet eller andra medier

 

Du ska gällande språkriktighet och ordkunskap visa kunskaper om följande delar:

 • verben haben, sein
 • personliga pronomen 
 • räkneorden 0-100
 • genusregler med bestämd och obestämd artikel 
 • verb i presens, perfekt och futurum
 • ordföljd,
 • adjektiv (komparation, viss adjektivböjning)
 • possessiva pronomen 
 • ackusativ 
 • vissa prepositioner
 • modala hjälpverb
 • tidsord

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att

 • vara aktiv på lektionerna
 • delta i samtal, svara på frågor och föra samtalet vidare
 • läsa texter av olika slag, sammanfatta texten och svara på frågor till texten
 • skriva kortare texter av olika slag
 • göra hör- och läsförståelser
 • göra egen fördjupning inom ett område
 • söka fakta och information på internet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: