Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 v 35-41

Skapad 2016-09-18 14:09 i Hälsingbergsskolan Falun
En Lpp för årskurs 6.
Grundskola 6 Engelska
Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och vårt behov att kunna kommunicera och förstå varandra är stort.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • skriva, förstå och tolka talad och skriven engelska i olika slags texter och andra media.
 • använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd i olika sammanhang
 • kommunicera muntligt och skriftligt på engelska i olika sammanhang och för olika mottagare

Arbetssätt

Du kommer att arbeta på olika sätt med engelska texter; läsa, diskutera, översätta, arbeta med texterna ur ett grammatiskt perspektiv m.m.

Du kommer att få höra och träna att tolka och förstå talad engelska genom olika medier och personer, t.ex. film, inspelningar, lärare och klasskamrater.

Du kommer att öva att tala engelska i diskussioner, spel och redovisningar.

Arbetet med de två första kapitlen i What's Up 6 kommer att avslutas med ett skriftligt och muntligt prov.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

- förstå det mest väsentliga i talad och skriven engelska
- redogöra för och kommentera innehåll i texter du läst och ämnen vi diskuterat
- använda dig av ett enkelt och begripligt språk (ord och fraser och meningar) i muntliga
  och skriftliga framställningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: