Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2016-09-18 14:20 i Nydalaskolan Malmö stad
Under din tid i tvåan kommer du att arbeta med problemlösning. Här kommer du att få reda på vad problemlösning är och hur man på olika sätt löser uppgifter.
Grundskola 2 – 3 Matematik
Under höstterminen 2016 kommer du att arbeta med problemlösning. Vi kopplar de matematiska uppgifterna till vår verklighet och vardag. Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i mindre grupper och med hjälp av bilder och konkret material.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetet

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Kunna plocka ut den information som behövs för att lösa en problemlösningsuppgift.
 • Med hjälp av bilder och laborativt material lösa problemlösningsuppgifter.
 • Välja rätt räknesätt till uppgiften.
 • Bedöma om din lösning är rimlig.
 • Göra egna problemlösningsuppgifter.

Undervisning

För att utveckla dina kunskaper inom området problemlösning kommer du att få träna på följande sätt:

 • Gemensamma genomgångar i grupp om hur man kan lösa problemlösningsuppgifter.
 • Få olika tips vad gäller problemlösning.
 • Lösa problem enskilt, i par och i grupp.
 • Du kommer att få skriva/rita egna räknehändelser.
 • Träna och arbeta med laborativt material.

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du:

 • Kan plocka ut den information som behövs för att lösa uppgiften.
 • Kan välja en lämplig strategi när du löser ett problem.
 • Visar att du kan välja rätt räknesätt till uppgiften.
 • Kan förklara hur du har löst uppgiften (mattespråk + text)
 • Kan bedöma om svaret är rimligt.
 • Göra egna matteproblem.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Problemlösning

Rubrik 1

Problemlösning
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmågan att förstå olika problem i bekanta sammanhang.
Jag behöver hjälp med att förstå problem.
Jag behöver viss hjälp med att förstå problem.
Jag kan utan hjälp förstå problem.
Ny aspekt
Förmågan att välja lämplig metod/strategi att lösa problem på.
Jag behöver hjälp med att välja en lämplig metod/strategi att lösa ett problem på.
Jag behöver viss hjälp med att välja en lämplig metod/strategi att lösa ett problem på.
Jag kan välja en lämplig metod/strategi att lösa ett problem på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: