Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 2

Skapad 2016-09-18 16:04 i Nydalaskolan Malmö stad
Pedagogisk planering för åk 2 i Idrott och hälsa- läsåret 16-17
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa är det ämne där elever är fysiskt aktiva och utvecklar sin allsidiga rörelseförmåga. Det ger också kunskaper om sambandet mellan rörelseaktiviteter ,välbefinnande och hälsa. Undervisningen bidrar också till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

Dina mål och det vi kommer att arbeta med:

Du ska:

 • leka lekar och spela spel
 • testa olika idrotter både inomhus och utomhus
 • ha undervisning såväl praktiskt som teoretiskt.
 • dansa och röra dig till musik
 • delta aktivt under lektionstid
 • öva dina grovmotoriska grundformer (t.ex. springa, hoppa klättra)
 • känna till att det är viktigt att röra på sig och äta allsidig kost för att kroppen ska må bra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa med redskap åk 2

Grovmotorik och regellekar

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Grovmotorik
Använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster
 • Idh  1-3
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
Du deltar i undervisningen och visar att du övar på grundmotoriska färdigheter genom att klättra, rulla, hoppa, springa, hänga och åla, balansera.
Utför de grundmotoriska formerna enskilt. Övar på att röra dig säkert i samspel med andra.
Du visar din förmåga att anpassa rörelser med fart, styrka och smidighet för att utveckla din grundmotorik. Du rör dig på ett säkert sätt.
Du utmanar din egen förmåga genom att hela tiden försöka följa instruktioner för att förbättra din grundmotorik och kämpa förbi dina gränser. Du ser varje idrottslektion som ett träningstillfälle.
Rörelseaktviteter
Delta i olika aktiviteter och rörelsemoment
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  E 6
Du deltar i aktiviteter.
Du deltar i gruppaktiviteter och följer enkla instruktioner och regler.
Du deltar och visar din förmåga att anpassa rörelser och tempo som krävs i enkla rörelseaktiviteter.
Du deltar och visar god förmåga att anpassa dina rörelser och tempo till olika omgivningar och avancerade rörelseaktiviteter. Du bidrar till att utveckla aktiviteternas regler.
Samarbete
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Idh  E 6
Du deltar men arbetar enskilt.
Du deltar i gruppen och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Du deltar i gruppen, diskuterar och resonerar dig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Du är engagerad i grupp-processen, lyfter kvalitéen på både innehåll och prestation. Du peppar dina kamrater
Aktivitet och ansvar
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man man kan påverka sin hälsa genom hela livet
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Idh  E 6
Du är närvarande på lektionerna
Du är med på lektionerna och du deltar i alla aktiviteter. Aktiverar sig själv under fria moment.
Du genomför lektionerna med god intensitet,bra utförande och koncentration. Aktiverar dig själv och andra vid fria moment.
Du genomför lektioner med hög intensitet, hög koncentration och med ett utvecklat utförande. Ser varje idrottslektion som ett tillfälle för att öva upp din kondition och kroppskontroll.
Hälsa och hygien
Genom undervisningen ska eleverna utveckla goda levnadsvanor
 • Gr lgr11
 • Idh  E 6
Du byter om till andra kläder för idrottslektionen.
Du duschar och byter om till andra kläder efter duschen.
Du ser till att vara förberedd med rätt utrustning inför lektionerna. Endera genom att låna på skolan eller att ha egen utrustning och duschsaker.
Du visar god förståelse för hur man tar hand om sin kropp genom god hygien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: