Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2016-09-18 16:44 i Dalhemsskolan Helsingborg
NO åk 6 avsnittet energi
Grundskola 6 Fysik
I samarbete med Miljöverkstaden kommer vi att lära oss om energi.Vad är energi?Kan energi ta slut? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Vad är miljövanlig energi ?

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 • du ska utveckla din förmåga att: 
 • Du ska visa på olika energikällor och vad de har gemensamt.Du ska även titta på deras likheter/skillnader/ för -och nackdelar.
 • Du ska lära dig olika "ord"så som olika energiformer,energiprincipen,förnybar energi,icke förnybar energi, växthuseffekt
 • Du ska fördjupa dig i en energikälla som du ska redovisa om.Du ska även debattera om denna samt argumentera mot en annan energikälla
 • Du ska visa din presentation för andra och du ska även debattera.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 •  Vi ska besöka Miljöverkstaden.Där får du veta vad energi är för något,vilka olika energikällor det finns samt vilka energikällor som är bäst ur miljösynpunkt.det blir muntlig genomgång, bildspel och praktiskt arbete i grupp.
 • I boken Tummen upp ska du göra uppgifter där du själv får tänka till hur mycket energi DU förbrukar under en dag och ge förslag på hur DU skulle kunna minska din förbrukning.
 • Du kommer att använda Clio
 • Du kommer att fördjupa dig i en energikälla som du sedan ska redovisa om och debattera runt.Vilka är dess för- och nackdelar?Vad finns det för likheter och skillnader ?
 • Titta på filmer .

Detta kommer att bedömas

Nedan ser du kunskapskraven för åk 6 och bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik åk 6, energi

F
E
C
A
Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
Eleven känner inte till olika energikällor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning med VISS koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på NÅGOT ENKELT samband mellan energikällor, energianvändning med RELATIVT GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på OLIKA ENKLA samband mellan energikällor, energianvändning med GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
Eleven känner inte till sambandet i energins flöde.
Eleven kan beskriva med VISS förståelse energins flöde.
Eleven kan beskriva med RELATIVT GOD förståelse energins flöde.
Eleven kan beskriva med GOD förståelse energins flöde.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven resonerar inte över sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven använder inte utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT och EFFEKTIVT sätt.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Eleven gör inga dokumentationer.
Eleven kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: