Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2016-09-18 20:02 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga föra att skapa ömsesidig förståelse mellan människo

Innehåll

Centralt innehåll Lgr11

Religionskunskap är ett ämne där vi undersöker människors tro. Arbetsområdet vi kommer att arbeta med kommer leda till en större kunskap om världsreligionerna. Arbetsområdet världsreligionerna anknyter till Lgr 11 på följande vis:

 

  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen.
  • Centrala tankegångar och urkunder inom världsreligionerna Islam, Judendomen, Hinduism och Buddhism.
  • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

 

Du visar att du har förstått genom att du kan redogöra för

  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen.
  • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendomen, hinduism och buddhism.
  • Huvuddragen i världsreligionernas historia

 

Hur vi kommer att arbeta med arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet Världsreligioner på följande vis: genomgångar, läsning av text, diskussioner och arbete med instuderingsfrågor. Arbetsområdet Världsreligioner kommer att avslutas med en komparativ – jämförande – inlämningsuppgift.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: