Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal Åk 7

Skapad 2016-09-18 21:12 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Tal Kap 1 Matte Direkt
Grundskola 7 Matematik
I det här arbetsområdet kommer vi att repetera vårt sätt att skriva tal och hur vi använder tio-systemet. Vi kommer att fokusera på decimaltal och arbeta med tallinjen och de fyra räknesätten. Som fördjupning talar vi om primtal och olika talsystem.

Innehåll

Syfte

Syftet är att alla skall få med sig de grundläggande talkunskaper och förmågor som krävs under kommande arbetsområden: 

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • få förståelse för decimaltalens uppbyggnad och användning

Konkreta mål

När du har arbetat med det här arbetsområdet så ska du kunna:

 • förklara hur våra decimaltal är uppbyggda
 • placera decimaltal på en tallinje
 • jämföra storlek på olika decimaltal
 • addera, subtrahera, och multiplicera med decimaltal
 • dividera med decimaltal i täljare eller kvot
 • prioritera rätt mellan de olika räknesätten

 

Mattebegrepp

 • tal
 • siffra
 • tallinje
 • tiosystemet
 • decimal
 • räknesätt
 • faktor
 • term
 • summa
 • differens
 • produkt
 • kvot
 • täljare
 • nämnare
 • avrundning
 • prioriteringsordning

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Samtal och diskussioner i grupp/kluster
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - arbetspass
 • Eget arbete - enskilt - på arbetspass, stjärntid och/eller hemma efter behov
 • Kunskapskoll under tiden vi arbetar med "Tal"

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Tal - siffra, decimal, decimaltecken, position Addition - term och summa Subtraktion - term och differens Multiplikation - faktor och produkt Division - täljare, nämnare och kvot
Du är osäker på de matematiska begreppen
Du förstår och använder de flesta begreppen
Du är säker på begreppen och ser sambanden mellan dem
(Saknas)
Beräkningsmetoder
Decimaltal med de fyra räknesätten
Du har problem att räkna med decimaltal
Du kan utföra enklare beräkningar med decimaltal, men har problem med mer komplicerade tal
Du är säker på uppställning och beräkningar med decimaltal
(Saknas)
Taluppfattning
Placera in tal på tallinje Sortera decimaltal Förståelse för talsystem
Du behöver träna mer på decimaltal och vårt talsystem
Du är ganska säker på decimaltal
Du är säker på decimaltal och har god förståelse för vårt talsystem
Du är säker på decimaltal och kan med stöd förstå andra talsystem
Problemlösning
(bedöms inte)
(bedöms inte)
Du gör goda försök att lösa obekanta problem. Du behöver träna på strategier
Du gör goda försök att lösa obekanta problem med väl fungerande strategier
Presentation av lösningar
Du har svårt att visa hur du räknar
Du visar hur du räknar när det behövs
Du visar hur du räknar och delar av hur du tänker
Du visar hur du räknar och tydligt hur du tänker vid resonemangsuppgifter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: