Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musslans Bakgrundsmål för måltid avd Musslan Laxöns Förskola

Skapad 2016-09-19 09:20 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
Måltider

Innehåll

Syfte

Läroplansmål ( max 5 st )

 • Kopplingar till läroplanen
  • Lpfö98
   utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98
   utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98
   utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Text

Konkretisering av Läroplansmål

 • Låta barnen träna på sin egen förmåga genom att få ta mat själv.
 • Låta barnen träna sin motorik genom att dela sin mat.    
 • Barnen turas om att presentera maten och väljer en matramsa för att utveckla sina språkliga/ matematiska begrepp.
 • Barnen får träna på att vänta på varandra.
 • Barnen ges möjlighet att utvecklar sina språkliga förmågor genom stöd av TAKK och nyfikenhet för olika modersmål.

Undervisningsstrategier/ vad skapar vi förutsättningar?( kopplat till målen)

 •  Pedagogerna skapar en väl genomtänkt bordsplacering som förändras efter barnens behov.
 • Låta 2 -3 barn duka tillsammans med en pedagog för att träna samarbete och språk/ matematiska begrepp
 • Samtala med barnen om vardagshändelser och ge alla talutrymme. 
 • Vägleda barnet och föregå med gott exempel för att uppnå en trivsam måltid.
 • Vi tänker på att få med tvåspråkighet, flerspråkighet och TAKK när vi samtalar och presenterar maten

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

 • I Januari på vår delutvärdering. I Maj till vår kvalitetsberättelse.

Rev sep 2018

 

Utvärdering 2018-09-27

Datum

Resultat

Text

Analys

Text

Åtgärd för utveckling

Text

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: