Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullbrandstorp-Frösakull mall planering ht 2017

Skapad 2016-09-19 11:47 i Lokes förskola Halmstad
Förskola
Planering av förskolans projekt.

Innehåll

VAD

 • Beskriv kortfattat vilket projekt vi ska arbete med, projektets namn.
 • Vilka styrkor/framgångsfaktorer tar vi med oss in i projektet?
 • Vilka utvecklingsområden ska vi arbeta mot?
 • Vilka strävansmål från Lpfö98/rev. 2016 ska vi arbete mot? (Koppla till läroplansmålen med knappen på sidan)

 

VARFÖR

 • Beskriv varför vi har valt detta projekt?

 

HUR

 • Vilka aktiviteter/områden ska vi utgå ifrån i projektet? (mind map)
 • Beskriv hur barnen ska få utforska/upptäcka/uppleva?
 • Hur skapar vi förutsättningar i barngruppen för vårt projekt? (organisation, grupper)
 • Hur ska vi förbereda i våra lärmiljöer/material?
 • Hur planerar vi uppstart/introduktion av projektet?
 • Hur gör vi barnen delaktiga i projektet?
 • Hur gör vi vårdnadshavarna delaktiga i projektet?

 

RESULTAT

 • Vilka är våra förväntade effekter av arbetet i projektet?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: