👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Drömmar

Skapad 2016-09-19 12:48 i Djurgårdsskolan 7-9 Kristinehamn
Temaarbete med ämnena slöjd, svenska och bild
Grundskola 9 Svenska Slöjd
Du har stor frihet vad gäller tolkning av arbetsområdet. Goda drömmar, mardrömmar, framtidsdrömmar, yrkesdrömmar osv.

Innehåll

Du väljer själv inriktning.

 • planera gärna flera idéer utifrån temat 
 • välj material och teknik utifrån syftet med arbetet
 • genomföra en av dina idéer i ett slöjdarbete
 • göra ett fotomontage 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sv Sl
Bedömningsmatris - Drömmar

Kriterier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Planering - Idé
Du har en idé och berättar om den
Du kan presentera din idé med en enkel skiss.
Du kan presentera din idé med en enkel skiss, förklaringar och mått. Andra kan förstå din planering.
Du kan överväga olika alternativ att genomföra en idé och presentera egna skisser, ritningar och modeller till slöjdarbeten.
Du kan ta initiativ till att planera och ta ansvar för mer avancerade moment under hela slöjdprocessen.
Planering - Form och funktion
Du kan välja vilken form och färg du vill ha
Du kan med hjälp välja material
Du kan göra medvetna val av färg, form och funktion. Med viss hjälp kan du välja material.
Du kan välja material, färg och form samt motivera dina val utifrån funktion, miljö och kulturella och estetiska aspekter.
Du visar en utvecklad kunskap och känsla för formgivning och funktion. Samt kan motivera dina val utifrån funktion, miljö och kulturella och estetiska aspekter.
Arbete - samarbete och ansvarstagande
Du arbetar på lektionerna och följer säkerhetsinstruktionerna.
Du kan med hjälp genomföra och slutföra dina arbeten.
Du tar ansvar för att genomföra och slutföra dina arbeten.
Du kan i stort sett arbeta självständigt och kreativt,
Du arbetar självständigt, målmedvetet och kreativt under alla delar i slöjdprocessen. Du kan kommunicera och diskutera ditt arbete med andra och både hjälpa och ta hjälp av andra.
Arbete - Förstå och tillämpa instruktioner
Du kan med hjälp följa en muntlig instruktion
Du kan följa en enkel instruktion när någon visar dig
Du kan följa en enkel skriftlig arbetsbeskrivning.
Du kan med hjälp följa en konventionell arbetsbeskrivning.
Du kan följa en konventionell arbetsbeskrivning.
Arbete - Teknik och redskap
Du kan använda några redskap och göra ett enkelt slöjdarbete
Du kan använda de vanligaste redskapen och genomföra enklare slöjdarbeten
Du använder dig av arbetsmetoder och redskap som du känner till sedan tidigare.
Du använder dig av lämpliga redskap och metoder i ditt slöjdarbete.
Du kan finna konstruktiva lösningar i ditt arbete och vid behov ompröva dina tidigare val samt tillämpa dina kunskaper i nya situationer.
Utvärdering
Du kan berätta om vad du har gjort
Du beskriver ditt arbete och hur du har gått tillväga
Du kan beskriva och värdera ditt arbete och den arbetsgång som lett fram till slutresultatet.
Du kan förklara och motivera olika delar av slöjdprocessen.
Du kan på ett realistiskt sätt värdera din arbetsinsats och din produkt ur funktionella, ekonomiska, kulturella, miljömässiga samt estetiska aspekter.