Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksprojekt

Skapad 2016-09-19 13:37 i Norrtullskolan Söderhamn
Leksaksprojekt Skissa, planera, genomföra och utvärdera arbetsprocessen.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Leksaksprojekt Skissa, planera, genomföra och utvärdera arbetsprocessen.

Innehåll

Leksaksprojekt

Årskurs 7-9

 

 

Syfte

I undervisningen skall eleverna få förutsättningar att utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av redskap, maskiner och tekniker som passar för ändamålet med det man vill tillverka. Eleven skall också utveckla sin förmåga att analyser och värdera arbetsprocessen och resultatet. Samt kunna berätta om sina val av estetiska och kulturella uttrycks former som färg och form.

 

Genomförande

Leksaker är någonting som har funnits i alla tider i människans närhet. De har varit någonting som har roat likväl som det har varit stimulerande och utvecklande för sinnena, många saker övar motorik och samspelet mellan hand och tanke. Lekar och Skapar förutsättningar för att utveckla sammarbete med andra och lära oss mer om former, rörelser och färgkombinationer. Genom att titta i böcker och på nätet samt diskutera med kompisar lär vi oss mer om vad och hur de lekte tidigare.

Du skall i slöjd under främst period 1 i slöjden arbeta med att formge och tillverka en eller flera leksaker i trä och metall. Du kommer med en idé själv eller tillsammans med en kamrat som du själv med handledning av pedagog driver och arbetar med från början till färdig produkt.

Där du kommer att få möjligheten att visa upp dina förmågor/kunskaper om färg, form, funktion och medvetenhet runt olika hantverkstekniker. Genom att använda dig av sådant du redan har lärt dig under grundskoleåren eller kommer att lära dig under genomförandet av projektet med stöd av pedagog.

Du kommer att bli medveten om en hållbar utveckling och utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor under arbetets gång genom föreläsning och diskussioner enskilt och i grupp.

Detta kommer du att redovisa i form av en utvärdering av resultatet, arbetsprocessen samt sambanden mellan form, funktion och kvalité

Dessutom tränar vi på att tolka slöjdföremåls estetiska uttrycksformer och för resonemang kring dina erfarenheter från trender och traditioner i olika kulturer, i gruppdiskussioner.

 

   I bedömningen kommer jag att titta på:

 

 • Din förmåga att på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 •  
 • Genom att du visar på förmågan att använda dig av några hantverkstekniker där du använder dig av redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
 •  
 • Hur du väljer utifrån syftet med ditt projekt tillvägagångsätt som har miljötänk och motiverar dina val.
 •  
 • Att du visar på förmågan att bidra till att utveckla idéer med hjälp av olika inspirationsmaterial.
 •  
 • Din förmåga att under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder projektet framåt.
 •  
 • Förmågan att ge omdömen om arbetsprocessen med viss användning av ämnesspecifika begrepp och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet, form och funktion.
 •  
 • Din förmåga att tolka och ge uttryck och ger enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter runt trender och traditioner i kulturen.  
 •  
 • Detta är kunskapskraven för betyg E i 9:an
 •  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd 7-9 Norrtull

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
,
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsoch miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: