Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria år 9 Kubism och Surrealism

Skapad 2016-09-19 13:37 i Norrtullskolan Papperskorgen
Konsthistoria årskurs 9 Modern konst Kubism och Surrealism
Grundskola 7 – 9 Bild
I detta arbetsområde kommer vi att jobba med modern konst och de två konststilarna Kubism och Surrealism. Vi kommer att jobba med två olika tekniker - akvarell samt blyerts. Vi kommer att analysera konstbilder samt göra beskrivningar av arbetsprocessen

Innehåll

Syfte:                          

I bildundervisningen ingår att Du som elev ska få kännedom om olika typer av konst från olika tider, hur dessa är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Du som elev ska kunna framställa dels olika typer av bilder, men också bilder i olika tekniker.  Dina bilder ska förmedla ett tydligt budskap och vara anpassade till syfte och sammanhang.

Du ska även kunna läsa, skiva och samtala om både egna och andras bilder, deras utformning och budskap genom att använda ord och begrepp som är kopplande till bildämnet.

 

Genomförande:           

Under denna period kommer vi att jobba med konsthistoria och de två konststilarna kubism och surrealism. Undervisningen kommer att bestå av både genomgångar, diskussioner samt praktiskt arbete.

Vid genomgångarna kommer vi att gå igenom vad som kännetecknar de olika konststilarna och du ska i ditt praktiska arbete visa att du förstår detta.

Du kommer att göra två bilder i olika tekniker där du visar att du förstår vad som kännetecknar de olika konststilarna. Din kubismbild kommer att göras i akvarellteknik och din surrealismbild kommer att göras i blyerts.

Du kommer även att analysera en konstbild inom surrealismen där du visar att du kan tolka och beskriva bilden med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden. Du ska även använda dig av ämnesspecifika ord i din analys.

Du kommer även att göra en utvärdering av ditt arbete – alltså en beskrivning av din arbetsprocess där du visar att du kan visa på samband mellan ditt arbete och ditt resultat.

 

I bedömningen kommer jag att titta på:

 • Din förmåga att skapa bilder och former samt hur du jobbar med volym, ljus och färg.
 • Din förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material.
 • Din förmåga att utveckla idéer.
 • I vilken grad du arbetar självständigt och driver arbetsprocessen framåt.
 • Din förmåga att presentera ditt arbete med anpassning till syftet med uppgiften.
 • Din förmåga att tolka och beskriva bilder med hjälp av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Din förmåga att beskriva din arbetsprocess och visa på samband mellan uttryck, innehåll och funktion i bildarbetet (utvärdering).

 

Uppgifter

 • Kubism Akvarell

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: