Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan Vinter

Skapad 2016-09-19 14:19 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
I arbetsområdet får du lära dig: vad händer i naturen på vintern? Du får genomföra enklare experiment och lära dig hur vissa av de svenska djuren beter sig på vintern.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • kunna namnge vintermånaderna
 • ska känna till hur några djur lever på vintern
 • känna till begreppen tyngdkraft och friktion
 • känna till två egenskaper hos vatten (fast och flytande)
 • ge exempel på kännetecken i naturen under vintern

Du utvecklar förmågan att använda begrepp inom biologi och fysik, använda modeller och teorier för att beskriva och förklara samband samt genomföra systematiska undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3

Matriser

NO
Slottan år 1 Vinter

JA
Jag kan namnge vintermånaderna
Jag känner till begreppet tyngdkraft
Jag känner till begreppet friktion
Jag kan ge exempel på vad som kännetecknar naturen på vintern
Jag känner till vattnets egenskaper i fast och flytande form
Jag kan ge exempel på kännetecken i naturen på vintern
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: