👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bakrundsmål vardagliga situationer måltid rev, 2019

Skapad 2016-09-19 15:12 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
Måltider

Innehåll

Syfte

 • Att höja måluppfyllelsen och synliggöra vår kvalité på Laxön 

Läroplansmål ( max 5 st )

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Konkretisering av Läroplansmål

 • Pedagogen och miljön stöttar barnet att ”kunna själv” och att hjälpa varandra.

  Skapa förutsättningar för ett gemensamt samtal med turtagning.

Undervisningsstrategier/ vad skapar vi förutsättningar?( kopplat till målen)

 • Pedagogen uppmuntrar barnen att försöka själv eller få hjälp av kompisen bredvid. I miljön kan vi stötta barnen genom att t.ex. ha små vattenbringare, flata tallrikar som underlättar för barn att dela sin mat själva. Pedagogen uppmärksammar barnen på vilken mat som serveras och vikten av en varierad kost.

 • Vi använder oss av boksamtal och samtalskort som ger barnen möjlighet att hålla en röd tråd i samtalet och även att vänta på sin tur.

 • Vi benämner all mat på svenska för att stärka det svenska språket.
 • Vi stärker språket med TAKK.

 • Vi är nyfikna på barnens modersmål och öppnar upp för att barnen får benämna t ex maten på olika språk. 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

          Barnobservationer/loggbok

 

Utvärdering

20 december 2019

Resultat

 • Vi uppmuntrar alla barn till att smaka på maten, ta en liten smakportion, men vi tvingar inte någon. Vissa barn smakar men alla gör det inte alltid.
 • Vi uppmuntrar barnen att inte ta mer mat än vad de orkar äta upp. Vi pratar om att man helst inte ska slänga maten, hållbar utveckling.
 • Vi samtalar om vilken mat som är bra för kroppen. Barnen är nyfikna och ställer ofta frågor.
 • Barnen är bra på att skicka maten till varandra, men vi får ofta påminna dem. Barnen visar stor lyhördhet mot de barn som inte har språket.
 • Barnen är stolta över att kunna själv. Hälla upp mjölk etc. De hjälper även varandra (mest äldre hjälper yngre).
 • Vi upplever att de flesta barnen gillar att ha gemensamt samtalsämne. Vi har under hösten samtalat om barnens hypoteser som har suttit på väggen vid barnets bord, Vissa barn är dåliga på att lyssna på andra och vill bara prata själv, men vi övar på detta.
 • Barnen dukar och dukar av själv.
 • Vi har bildstöd för vad som ska dukas, djup eller flat talrik etc.
 • När barnen äter olika fort blir det ett problem med att vänta in den som är väldigt långsam.
 • Vi har efter halva höstterminen infört att pedagogerna byter bord med två veckors mellanrum för att alla pedagoger ska få möjlighet att samspela med alla barn.
 • Ibland har det varit svårt att hinna med matematik eller språkaktivitet eftersom många äter långsamt och vi måste vara färdiga till rasten.

Analys

 • Vi anser att det är bättre för barnen att sitta vid ett lågt bord. De kan t ex lättare hälla upp mjölk när de står upp. Detta blir svårt vid ett högt bord. När vi har små bringare kan barnen lättare hälla själva. En förutsättning för att barnen ska kunna skicka själva är att maten är upplagt i mindre skålar/fat. Vid de höga bordet sitter de ofta på knä på stolarna.
 • Vi upplever att det positivt för oss att flytta runt även om några barn har uttryckt motsatsen.
 • Gemensamt samtalsämne, som hypoteserna, hjälper barnen att ha ett gemensamt fokus och det blir ett inkluderande samtal där alla är delaktiga.. Vi får dock påminna barnen att lyssna.
 • Bildstödet för barnen när de dukar upplever vi som väldigt positivt för alla barn.

Åtgärd för utveckling

           Vi fortsätter att påminna barnen om att skicka mat till sina kamrater och att lyssna på den som pratar.

           Utvidga samtalen om vad som är bra att äta, inte bara för kroppen utan ur miljösynpunkt.

           När barnen har ätit upp och dukat av ska de gå tillbaka till matbordet, där vi kan ha språk eller matteaktivitet tills alla ätit färdigt.

          Vi fortsätter med att pedagogerna flyttar med två veckors mellanrum.

          Vi sätter upp barnens hypoteser eller liknande dokumentation vid matborden, samtalskort, rimkort eller bok med cliffhanger för att skapa gemensamt fokus i samtalen.

 

Ny utvärdering november-december 2020

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18