Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bakgrundsmål för vardagliga situationer Måltider avd Havsanemonen Laxöns förskola redigerad sep 18

Skapad 2016-09-19 15:27 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
Måltider

Innehåll

Syfte

 • Att höja måluppfyllelsen och synliggöra vår kvalité på Laxön 

Läroplansmål ( max 5 st )

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Konkretisering av Läroplansmål

 • Pedagogen och miljön stöttar barnet att ”kunna själv” och att hjälpa varandra.

 • Skapa förutsättningar för ett gemensamt samtal med turtagning.

Undervisningsstrategier/ vad skapar vi förutsättningar?( kopplat till målen)

 • Pedagogen uppmuntrar barnen att försöka själv eller få hjälp av kompisen bredvid. I miljön kan vi stötta barnen genom att t.ex. ha små vattenbringare, flata tallrikar som underlättar för barn att dela sin mat själva. Pedagogen uppmärksammar barnen på vilken mat som serveras och vikten av en varierad kost.

 • Vi använder oss av högläsning, boksamtal och samtalskort som ger barnen möjlighet att lyssna, reflektera, samtala och öva sig på turtagning.

 • Bildstöd och takk förstärker samtalet.

 • För att möta flerspråkighet och barn med annat modersmål så visar pedagogerna nyfikenhet på olika matkulturer och gastronomiska begrepp.

 • Pedagogerna roterar för att skapa andra relationer och nya samtal.

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

          Observationer/loggbok

 

Utvärdering

februari 2017

Resultat

 • Vi uppmuntrar alla barn till att smaka på maten, men vi tvingar inte någon. Vissa barn smakar men ibland blir det en "tittportion". 
 • Barnen är oftast bra på att skicka maten till varandra, men vi får ibland påminna dem om att be en kompis skicka ist för en pedagog. 
 • Barnen är stolta över att kunna själv, men några ber om hjälp och vi får påminna dem om att försöka själva först. Barnen hjälper ofta varandra med att t ex  breda smör eller hälla mjölk. 
 • Vi upplever att de flesta barnen gillar att ha samtalskort, oftast vill alla berätta något. Någon gång passar de. De flesta barn visar respekt och lyssnar på den som har kortet. Vi upplever att barnen blir lite styrda av själva fotot på samtalskortet och gärna berättar vad de ser. 

Analys

 • Vi anser att det är bättre för barnen att sitta vid ett lågt bord. De kan t ex lättare hälla upp mjölk när de står upp. Detta blir svårt vid ett högt bord. När vi har små bringare kan barnen lättare hälla själva. En förutsättning för att barnen ska kunna skicka själva är att maten är upplagt i mindre skålar/fat. 
 • Samtalskorten hjälper barnen att ha ett gemensamt samtalsämne. Vi får ibland påminna barnen om att lyssna på varandra. Korten är också en bra aktivitet när maten är försenad.

 

Åtgärd för utveckling

           Vi fortsätter att påminna barnen om att skicka mat till sina kamrater och att lyssna på den som  pratar.

           Under våren varvar vi samtalskort med bokläsning/samtal och matematik.

           Vi utvecklar samtalskorten genom att prova att välja ett samtalsämne utan bildstöd  

 

Ny utvärdering dec 2018

Resultat

Barnen visar förmåga att själva ta ansvar för sin dukning, tex vad behöver jag.

Vi uppmuntrar alla barn till att smaka på maten, men vi tvingar inte någon. Vissa barn smakar men ibland blir det en "tittportion". 

Barnen tar ofta själva ansvar för att  tex hälla, dela och bre smör. 

Ett bord har medvetet arbetat med samtalskort. Barnen här har utvecklat sin förmåga till turtagning och frågar efter korten.

Vi benämner matbegrepp på olika språk, bl a engelska. 

Analys:

Att rotera pedagoger vid borden gör att vi skapar olika samtal, förutsättningar och ingångar för barnen medan de sitter kvar i och har en grundtrygghet vid sin plats. 

 

Utveckling: 

Pedagogerna använder samtalskort vid alla borden för att skapa förutsättningar för samtal och turtagning.

Vi sätter upp Takk vid borden med olika matbegrepp för att ytterligare stärka språket.

Vi pedagoger tänker på att påminna  barnen att be varandra om att skicka. 

Utvärdering v 4 22/1

Skriv ner lite tankar utifrån undervisningsstrategier  

Vi börjar med samtalskort i januari eftersom vi upplever att flera behöver stöd i samtalet och hålla i röda tråden. 
Vi sätter upp takk vid matborden som stöd i samtalet. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: