Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: Lag och Rätt (7A)

Skapad 2016-09-19 15:56 i Vasaskolan Hedemora
Pedagogisk planering i ämnet samhällskunskap, avsnitt lag och rätt för åk 7.
Grundskola 7 Samhällskunskap

Lag och rätt är ett område inom ämnet samhällskunskap. Kan vi klarar oss utan lagar? Vad händer om jag blir utsatt för ett brott? Ökar brottsligheten i Sverige? Inom detta området finns det många aktuella frågor som flitigt diskuteras i media. Här kommer du att få möjlighet att bilda dig en uppfattning i några av dessa.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

Undervisningens innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:


* känna till det svenska rättsamhället , en del om dess lagar och påföljder
* känna till vad olika personer inom rättsystemet ansvarar för
* fundera över och diskutera straffvärdet för olika brott
* förstå att det finns många olika orsker till samt lösningar på kriminalitet
* känna till vad som menas med en rättstat och rättsäkerhet
* Veta händelseförloppet ifrån brott till straff. 

 

Arbetsupplägg

Vi kommer ha genomgångar, diskutera, se film och arbeta i arbetsboken Sol 3000 i kapitlet Lag och rätt; S 184 - 212.

Ifrån V 39 - V 42 kommer en ordläxa att delas ut, orden som delas ut varje vecka finner du bland dina uppgifter. Du läser på orden hemma. Orden kommer du behöva att använda vid diskussioner och redogörelser.

 

Du kan på egen hand få goda kunskaper i detta område på Studi.se. Se genomgångarna och göra övningar till följande innehåll:

- Lag och rätt introduktion

- Lagar och regler

- Rättsstat och polisstat, Amnesty

 

Prov på detta område sker V 45.


Bedömning av detta avsnitt finns i matrisen "lag och rätt".

 

Uppgifter

 • Veckans ord (V 39 - 40)

 • Veckans ord ( V 40 - 41)

 • Veckans ord (V 41 - 42)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap: Lag och rätt

E
C
A
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar, och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Rubrik 1

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: