Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön- kampen för överlevnad ht 16

Skapad 2016-09-19 16:17 i Nolhagaskolan Alingsås
Robinsonadarbete med fokus på gruppsamtal utifrån film och bok samt eget skrivande av berättande text.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Hur skulle du göra för att överleva på en öde ö? Hur skaffar du mat, vatten och en säker bostad? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. NI kommer att få möta två stora klassiker inom litteraturen: Robinson Kruse (Daniel Defoe) och Flugornas herre (William Golding). Berättelserna kommer att hjälpa oss att ringa in vad en robinsonad är och samla idéer och ord och uttryck till eget skrivande.

Innehåll

Ämne: Svenska som andraspråk

Arbetsområde: Robinsonader

Hur skulle du göra för att överleva på en öde ö? Hur skaffar du mat, vatten och en säker bostad?

Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. Ni kommer att få läsa, höra och se Kensukes rike, Robinson Kruse och Flugornas herre. Berättelserna kommer att hjälpa oss att ringa in vad en robinsonad är och samla idéer och ord/uttryck till eget skrivande.

 

Konkreta mål:

Målet är att :

1- förbättra din förmåga att samtala och diskutera i grupp ( ställa frågor, uttrycka åsikter och argument, fördjupa diskussion mm)

2- utveckla ditt ordförråd

3- utveckla din  förmåga att skriva berättande texter  (inre monolog, spänning, målande beskrivningar, bra början/ slut, berättargrepp som att hoppa över tid mm).

Bedömning:

Din förmåga att samtala och diskutera kommer att bedömas vid boksamtal där ni utifrån frågor jämför Robinson Crusoe och Flugornas herre. 

Din förmåga att skriva berättande text kommer att bedömas utifrån skrivuppgiften Ön ( språk, uppbyggnad, innehåll). 

Din förmåga att ge, ta emot och använda respons kommer att bedömas under skrivandet av Ön då vi tränar på detta och ni får möjlighet att visa hur väl ni klarar av det.

Se unikum- kunskaper - svenska som andraspråk - visad kunskap (matris) för att se vad som krävs för olika nivåer.

Undervisning:

 1- Vad är en robinsonad? Vi läser Kensukes rike, lyssnar på Robinson Crusoe och ser filmen Flugornas herre. Vi diskuterar och jämför sedan bok och film i ett gruppsamtal med frågelappar där ni får träna på att leda och sammanfatta diskussion.

2- Utveckla ordförrådet- När vi läser och lyssnar på bok samt ser film samlar vi på typiska ord och uttryck som ni kan använda när ni själva skriver. Ni får ordläxor och orden sätts upp på väggarna. Vi tränar även båtord (stencil).

3- Författarna och deras sammanhang: Genomgång och diskussioner om författarna och den tid de levde i. Vi undersöker samband mellan författare och verk och sätter in  verken i ett historiskt/ kulturellt sammanhang. Är berättelserna sanna? Skulle de kunna vara sanna?

4- Skriva berättande text - Ön: Ni kommer att få skriva en berättande text som heter Ön. Varje kapitel tränar olika saker t ex beskrivande, skriva spännande, miljö- och personbeskrivning mm. Vi tränar på olika saker innan ni får börja skriva nytt kapitel för att utveckla er förmåga att skriva en berättande text. Vi arbetar med kamrat- och lärarrespons under skrivarbetet.

Viktiga begrepp: en robinsonad, en klassiker, herre-slav-motiv, grupptryck, ledarstilar: auktoritär, demokratisk, låt-gå.

Stödstrukturer: förförståelse före bok/ film, stanna upp och sammanfatta, ordlistor med bilder, ord på väggarna (båtord, tidsord, platser, personer mm), styrt skrivarbete med skrivövningar innan kapitel skrivs, responsarbete under skrivande. Formativ bedömning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: