Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-09-19 19:09 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Biologi
Denna del av kursen behandlar olika miljöproblem som tex försurning och övergödning. En del av kursen består av ett enskilt arbete som görs i samarbete med Svenska 1. I detta arbete ska du skriva om vad du tror man äter och hur man producerar mat om 100 år.

Innehåll

Denna del av kursen pågår vecka 43 - 51. Skriftligt prov vecka 49. Arbetet om mat om 100 år påbörjas vecka 46 och lämnas in vecka 51.

 

 Kursen behandlar följande delar ur det centrala innehållet:

  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  • Energiflöden och kretslopp av materia.

 

 

Ur Biologins karaktär och arbetsmetoder:

  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av uppgift samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

 

 

 

Matriser

Bio
Mat om 100 år

Bedömning av diskussionsuppgift

E
C
A
Ny nivå
Diskussion
Diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. Eleven för fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
Diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. Eleven för fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. Eleven fram för fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Språk
Använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Använder till viss del naturvetenskapliga begrepp
Använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Använder naturvetenskapliga begrepp vid diskussionen och besvarandet av frågeställningen.
Använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Använder naturvetenskapliga begrepp, definitioner och modeller på ett korrekt sätt vid diskussionen och besvarandet av frågeställningen.
Källor
Använder olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använder olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: