Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristna inriktningar VT-18

Skapad 2016-09-20 09:40 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Kristendomen uppstod för ca. 2000 år sedan och har sedan dess genomgått flera splittringar vilket gör att vi idag har tre stora huvudinriktningar inom kristendomen och det är dessa som det här arbetsområdet handlar om.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska eleverna få kunskaper om kristendomen och utveckla sina förmågor att använda dessa kunskaper för att beskriva samband och föra resonemang. Det som kommer att beröras är:

 • Protestantiska kyrkan
 • Katolska kyrkan
 • Ortodoxa kyrkan
 • Likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna.
 • Resonemang kring hur religioner och samhällen påverkar och påverkas av varandra

Undervisning/arbetssätt

Undervisningen kommer bestå en kort introduktion till avsnittet och därefter kommer klassen delas in grupper som ska arbeta med att beskriva de inriktningarna.

 •  

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång samt efter att arbetet är avslutat och då i form av en samlad bedömning. Det som kommer att bedömas är

Elevens kunskaper om den katolska, de ortodoxa och de protestantiska kyrkorna.

Elevens förmåga att resonera kring likheter och skillnader mellan olika kristna inriktningar.

Elevens förmåga att resonera kring hur religioner och samhällen påverkar och påverkas av varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristna inriktningar VT-18

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper
Eleven har ämneskunskaper som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Resonemang
För resonemang kring likheter och skillnader inom och mellan de kristna inriktningarna som är
Resonemang saknas
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Samband och resonemang
Beskriver samband och för resonemang kring hur religioner påverkar eller påverkas av samhället de är en del av som är
Samband eller resonemang saknas eller är inte underbyggda
Enkla och till viss del underbyggda
Förhållandevis komplexa och utvecklade och relativt väl underbyggda
Komplexa och välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: