👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och tryck åk 7-9

Skapad 2016-09-20 09:47 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola F Fysik
Om du vill veta varför du kan lyfta ett tungt föremål i vattnet eller andra vätskor eller vilken påverkan har flygplanens vingar för planets lyft från marken behöver du veta mer om krafter och tryck (Lufttryck).

Innehåll

Kraft och tryck                           s.109 – 125                                 

 

När du har läst det här kapitlet ska du

 

 • veta vad är skillnader mellan massa och tyngd
 • veta vad som menas med en kraft och en massa och vilken enhet kraft/massa mäts i
 • veta vad som menas med motkraft
 • tre saker som beskriver krafter
 • sätta ut kraft pilar i några enkla situationer
 • känna till vad tyngdpunkt är
 • när välter ett föremål
 • veta vad använder man för att mäta krafter(instrument)
 • eleven ska känna till att krafter alltid uppträder parvis,
 • eleven ska kunna hur hävstänger fungerar i natur och teknik.
 • förstå vad som menas med tryck och enheter för tryck
 • veta vad lufttryck och vattentryck är
 • hur trycket förändras när area förändras
 • känna till Arkimedes princip
 • vad menas med normala lufttrycket och hur mycket är det
 • vad som menas övertryck/ undertryck
 • kunna ge exempel på situationer som behövs högtryck respektive lågtryck
 • hur trycket förändras i djupt vatten och högre i bergen
 • om tryck i gaser och exempel på det
 • om densitet
 • varför föremål flyter eller sjunker i en vätska
 • om lyftkraft
 • Veta vad som menas med komprimerade gaser
 • kunna några enkla laborationer som har genomförts under lektionstiderna
 • Kunna använda dina kunskaper om tryck i vardags livet

 

För högre nivå ska du

 

 • Veta vad är De Magdeburgska halvkloten och användnings områden
 • Kunna ge exempel på övertryck och undertryck(användnings områden)
 • Veta vad som menas med kommunicerandekärl och användningsområden
 • Du ska kunna ge förslag hur man ska fenomföra laborationer i några undersökningar som har med trycket att göra
 • Kunna beräkna enhetsomvandlingar för tryckenheter
 • Kunna beräkna lyftkraft eller förändringen av vikten på föremålet när den läggs i en vätska
 • Kunna beskriva några laborationer som kan förklaras med hjälp av olika tryck
 • Kunna några exempel på enkla och svåra saker som använts i vardags livet + lite om Barometer

OBS: Att läsa och lära sig sammanfattningen är det en stor hjälp inför prov s.119

S.120-121 beskriver mer om beräkningar av tryck

Läs dina svar på frågorna på s.113, 118, 122 och 123

 

Läs mer om krafter:

http://www.studerasmart.nu/kurshjalpen/fysik/fysik-1/krafter/

 http://www.studera.com/tranano/fysik/Mekanik/Vagas.html

 

Bedömning:

. Hur effektiv du jobbar under lektionstider och lämnar in dina uppgifter

-Hur du jobbar  med undersökningar

-Prov v.39 tisdagen den 27/9

Uppgifter

 • Kraft och tryck

 • Laborationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kraft och tryck åk 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt