Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2016-09-20 12:08 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Under några veckor kommer du att fördjupa dig i den tid som idag kallas för Vasatiden. Vi kommer att titta på hur Gustav Vasa beskrivs under olika tider av historien och vilka konsekvenser hans styre får för vårt land.
Grundskola 5 – 6 Historia
Vem var Gustav Vasa? Var han en bra eller dålig kung? Vad hände i Sverige under Vasatiden?

Innehåll

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • beskriva hur nationen Sverige växer fram och hur det blir ett arvsrike.
 • beskriva på vilket sätt reformationen påverkat Sverige då och nu.
 • ge exempel på hur Gustav Vasa framställts genom tiden och kritiskt granska källor.

 • ha kunskap om viktiga personer som levde på Vasatiden, viktiga händelser 
 • ge exempel på spår från Vasatiden som man kan se i vår tid.
 • I dina beskrivningar använda historiska begrepp såsom likheter, skillnader, källa, orsak, konsekvens, arvsrike m.m.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

 • beskriva hur Sverige växt fram under denna period och hur det blev ett arvsrike.
 • resonera kring hur reformationen påverkade Sverige då och nu,
 • använda olika källor och ha ett resonemang kring dess trovärdighet.
 • visa att du har kunskaper om personer och händelser på Vasatiden så att du kan jämföra de förhållanden som var på Vasatiden med andra tidsperioder.
 • ge exempel på spår från Vasatiden som man kan se i vår tid.
 • använder historiska begrepp såsom likheter, skillnader, källa, orsak, konsekvens, arvsrike m.m.

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • se på filmer.
 • skriva sammanfattning om Luther och Olaus Petri.
 • läsa fakta i böcker och på internet.
 • diskutera och reflektera i mindre grupper.
 • göra kahoot.

Uppgifter

 • Vasatiden Noah

 • Vasatiden Prov

 • Prov Vasatiden Elias

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Vasatiden

Behöver träna lite till
och/eller underlag saknas.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper om vasatiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder och nutid.
Begrepp
Kan använda historiska begrepp på ett bra sätt i sina arbeten, vid studier av fakta och i sina resonemang.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: