Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2016-09-20 12:50 i Nydalaskolan Malmö stad
Bild åk 4!
Grundskola 4 Bild
Teckna, rita, måla, skapa - men ni ska också få analysera bilder, presentera med hjälp av bilder och bedöma bilder.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbetsområdet

• Kunna göra olika sorters bilder för att uttrycka tankar, idéer och budskap.
• Kunna göra egna bilder med hjälp av hantverksmässiga tekniker (t ex teckning, måleri, tredimensionellt arbete).
• Kunna använda olika verktyg (t ex pensel, sax, linjal) och material (t ex färgpenna, vattenfärg och pastell) .
• Kunna presentera fakta med hjälp av bilder.
• Kunna analysera några bilder (tex reklambilder och konstverk).
• Kunna bedöma dina egna bilder och ditt arbete.

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

• gör olika sorters bilder för att uttrycka ett något du känner, tänker eller vill berätta.
• gör egna bilder med hjälp av olika tekniker, verktyg och material.
• presenterar fakta (t ex något du arbetat med i NO eller SO) med hjälp av bilder.
• analyserar bilder.
• bedömer dina egna bilder och ditt arbete.

Matriser

Bl
Bild åk 4

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Berätta med bilder
  • Bl
Du försöker göra enkla bilder för att uttrycka tankar och idéer. Du försöker bedöma ditt arbete och dina bilders kvalitet.
Du gör enkla bilder för att uttrycka tankar och ideér. Du kan på ett enkelt och kortfattat sätt bedöma ditt arbete och dina bilders kvalitet.
Du gör genomarbetade (du låter bildskapandet ta den tid som behövs för att resultatet ska bli bra) bilder för att uttrycka tankar och ideér. Du kan reflektera kring ditt arbete och dina bilders kvalitet, du kan se både vad som blivit bra och vad som kan förbättras.
Du gör genomarbetade, nogrannt planerade (du har valt teknik, material och verktyg med eftertanke) bilder med hög kvalitet för att uttrycka tankar och ideér. Du kan reflektera och analysera kring ditt arbete och dina bilders kvalitet, du kan se både vad som blivit bra och vad som kan förbättras.
Skapa hantverksmässiga bilder
  • Bl
Du försöker använda olika tekniker, verktyg och material för att göra egna bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett grundläggande sätt.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, idérikt och varierat sätt.
Undersöka och presentera fakta med bilder
  • Bl
Du försöker göra enkla bilder för att presentera fakta som du arbetat med i något annat ämne.
Du kan göra enkla bilder för att presentera fakta som du arbetat med i något annat ämne.
Du kan på ett genomtänkt sätt göra passande bilder för att presentera fakta som du arbetat med i något annat ämne.
Du kan på ett tydligt och genomtänkt sätt göra nogrannt anpassade bilder för att presentera fakta som du arbetat med i något annat ämne.
Analysera bilder
  • Bl
Du försöker fundera kring vad några bilder (t ex reklam och konstverk) föreställer och vill berätta. Du försöker föra ett kortfattat resonemang kring någon bilds innehåll.
Du funderar, med visst vuxenstöd, kring vad några bilder (t ex reklam och konstverk) föreställer och vill berätta. Du kan, med visst vuxenstöd, föra kortfattade resonemang kring bilders innehåll.
Du funderar självständigt kring vad några bilder (t ex reklam och konstverk) föreställer och vill berätta. Du kan på egen hand föra kortfattade resonemang kring bilders innehåll.
Du analyserar självständigt kring vad några bilder (t ex reklam och konstverk) föreställer och vill berätta. Du förstår att bilder kan tolkas olika, du kan utifrån en enskild bild ge exempel på olika tolkningar. Du kan således föra utvecklade resonemang kring bilders innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: