Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige!

Skapad 2016-09-20 12:53 i Vikaskolan Falun
Grundskola 4 Svenska Geografi
Vi ska arbeta med Sverige och alla våra landskap med skiftande natur. Du kommer att få göra en resa genom Sverige och lära dig mycket om vårt avlånga land.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Använda begrepp inom geografin
 • Använda kartor
 • Se samspelet mellan människa, samhälle och natur

Konkretisering av mål

Du ska få lära dig:

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt städer och vatten i Sverige.
 • Begrepp inom geografi
 • Vad olika färger och symboler betyder i kartboken
 • Skala kopplat till kartboken
 • Skillnader och likheter i Sveriges natur.
 • Söka fakta på olika sätt
 • Skriva en faktatext

 

Arbetssätt

 

Du kommer att jobba med:

 • Våra olika landskap, där du kommer att fördjupa dig i ett landskap. Du får arbeta tillsammans med en eller två kompisar och ska söka fakta och skriva om ett landskap. Arbetet får ni sedan redovisa i helklass eller i grupp. 
 • Kartkunskap och väderstreck
 • Titta på serien Geografens testamente som är en resa genom Sverige
 • Andra filmer om landskapen
 • Läsa i geografiboken och göra uppgifter kring det du har läst.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att: 

 • använda kartor
 • använda begrepp
 • dokumentera ditt arbete med landskapet
 • muntligt redovisa ditt arbete

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: