Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår jord

Skapad 2016-09-20 15:41 i Tunets skola Borlänge
Bygger på boken Puls Geografi Sverige, Natur och Kultur
Grundskola 4 Geografi
Arbetet syftar till att ge en enkel bild av vår planets födelse "Big Bang" och hur jordytan förändras.

Innehåll

 

Arbetets innehåll

Vi kommer under några veckor att arbeta med vår jord och hur den kom till

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, se på film, läsa texter i grundboken och genensamt arbeta med frågor till texterna som handlar om följande:

 • hur vår jord har förändrats under sin livstid
 • det som är speciellt med planeten jorden jämfört med andra planeter
 • hur jordskorpan är uppdelad i stora plattor, med sprickor emellan
 • vad som kan hända när plattorna rör sig
 • hur haven bildas
 • hur jordytan förändras
 • Hur naturlandskap förändras till kulturlandskap

Det här ska du kunna berätta om:

 • hur universum bildades vid Big Bang och jordens utveckling den första tiden
 • hur vår planet Tellus är en del av vårt solsystem, Vintergatan och universum
 • att landområdena på jorden kallas kontinenter och att de rör sig ifrån varandra
 • vad som kan hända när jordskorpan spricker
 • hur våra hav uppstod och att jorden består av mer hav än land
 • namnge vår tre stora världshav
 • hur jordytan förändras, genom naturens krafter
 • förklara begreppen natur- och kulturlanskap

Detta kommer att bedömas:

 • ditt deltagande i diskussioner och hur du resonerar kring processer som formar och förändrar jordytan
 • hur du använder dig av geografiska begrepp i samtal och skrift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
"Vår Jord"

Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Prov på jordytans förändringsfaktorer
 • Ge  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytansamt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytansamt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Grupparbete om Naturtyper
 • Ge  4-6
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
 • Ge  4-6
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Arbete med kartboken
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ettrelativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: