Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek åk 8 VT17

Skapad 2016-09-20 16:08 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
I det här arbetsområdet kommer vi parallellt med Biologi att arbeta med frågor som rör kärlek, relationer, vänskap, sexualitet och könsroller.
Grundskola F – 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi parallellt med Biologin att arbeta kring frågor som kärlek, relationer, vänskap sexualitet och könsroller.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Undervisningens innehåll: Vad?

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema.
 • Strategier för att skriva en novell  med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler samt skiljetecken.

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Läsa: Tillsammans läser vi “Låt vargarna komma”. Vi läser också tidningsartiklar, noveller och dikter kring temat.

Skriva: Reflekterande texter i anslutning till bok. Vi skriver också en novell som anknyter till temat.

Tala: Leda och delta i gruppdiskussioner, samt delta i en slutdebatt kring ett givet ämne (samarbete med Biologin).

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

E

                                                                              C

                                                                            A                                                                

Lässtrategier

Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Läsförståelse

Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.

Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.

Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade samman-fattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.

Resonemang av framträdande budskap samt upplevelse av läsning

Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Berättande texter

Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.

Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.

Du kan skriva berättande texter med välutvecklat beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.

Bearbeta texter

Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina tester med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.

Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina tester med hjälp av omdömen på ett bra sätt.

Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina tester med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.

Samtal

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.

Bedömning

Bedömning sker vid redovisning av ovan nämnda uppgifter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: