👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samerna och deras religion åk 4

Skapad 2016-09-20 17:03 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
En pedagogisk planering om samerna och deras religion
Grundskola 4 Samhällskunskap Religionskunskap
Vad trodde vi på i Sverige förr i tiden? Hade samerna en speciell religion? Hur levde samerna förr och hur lever de nu?

Innehåll

Tidsperiod

December 2016

Mål från Lgr 11 kapitel 1 och 2

har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, (SO)

Konkretisering av målen - detta visar du genom att

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

Vi tränar på att

Vi tränar på att se vad som är viktigast kring samisk religion, dvs dess grundläggande drag.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

Vi tittar tillsammans på filmen Samisk religion från AV Media samt olika klipp både från YouTube och från SO-rummet. Vi pratar om vilka grundläggande drag samisk religion har. Vi läser om samerna och dess religion samt lite om de andra minoriteterna i Utkik Samhällskunskap samt Utkik Religion.

Begrepp - ord som tillhör arbetsområdet

Samer, naturreligion, seit, nåjd, schaman, trumma, jojk, urfolk, Sápmi, riter, kolt, samiska, ren, lasso,

Minoritetsspråk: samiska, jiddisch, meänkieli, finska, romani chib 

Övergripande begrepp  - ord som generellt används i ämnet religion

Religion, livsåskådning

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du kan berätta om samisk religions grundläggande drag.

Du visar att du kan berätta något om hur samerna levde förr och hur de lever nu.

 Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar dina kunskaper utifrån frågorna nedan i ett läxförhör eller en kahoot.

Vilkens sorts religion kan man säga att samerna tillhör? Vilken gud eller vilka gudar trodde samerna på? Vad är en nåjd? Vad användes en trolltrumma till? Vad är en seit? Vad är en schaman? Vad är en jojk? Vad är en kåta? Hur levde samerna förr och hur lever de nu? Vilka minoriteter finns det i Sverige? Vilka rättigheter har dessa minoriteter?

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh
Samerna och deras religion åk 4

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Grundläggande drag i samisk religion
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om grundläggande drag i samisk religion.
Du visar att du kan berätta om grundläggande drag i samisk religion.
Hur samerna lever
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur samerna lever.
Du kan berätta något om hur samerna levde förr och hur de lever idag.